Live din Brad
Cautare
Vremea
Temp.: 20°C
Umid.: 60.0%
Vant: 2.6m/s
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Bun venit la Brad!

Vă urez un sincer şi călduros BUN VENIT la Brad, oraş frumos, cu oameni inimoşi.

Pentru noi, vizita dumneavoastră este un prilej de bucurie deoarece ne veţi cunoaşte aşa cum suntem, cu imagini sugestive şi informaţii utile despre oraşul nostru, oraş în care tradiţiile şi noutăţile se împletesc într-un mod armonios. Veţi găsi la noi o seamă de obiective istorice şi turistice deosebite, care sper să vă trezească interesul.

Vă invit, pe această cale, să cunoaşteţi frumuseţile, oportunităţile şi noutăţile pe care vi le oferă oraşul capitală a Ţării Zarandului.
Florin CAZACU,
Primarul municipiului Brad
 DEZBATEREA PUBLICA a proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiilor Tehnico – Economice pentru obiectivul de investitii „MONUMENTUL EROILOR” din Parcul Central, municipiul Brad

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că în data de 31 iulie 2015, ora 11.00, în sala „Agora" a Casei de Cultură Brad, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico - Economice pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL EROILOR" din Parcul Central, municipiul Brad, judeţul Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.   Proiectul de hotărâre poate fi consultat atât la sediul Primăriei municipiului Brad, cât şi în format electronic pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro.

[Citeste mai mult...]DEZBATEREA PUBLICA a proiectului de hotarare privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Paunescu” unui tronson din strada ,,Spitalului” din municipiul Brad

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că în data de 31 iulie 2015, ora 11.00, în sala „Agora" a Casei de Cultură Brad, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu" unui tronson din strada ,,Spitalului" din municipiul Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu. Proiectul de hotărâre poate fi consultat atât la sediul Primăriei municipiului Brad, cât şi în format electronic pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro. PÂNĂ LA DATA DE 31 IULIE 2015, ORA 10.00 SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD, LA COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, SUGESTII, PROPUNERI, OPINII REFERITOARE LA ACEST PROIECT DE HOTĂRÂRE.

[Citeste mai mult...]DEZBATEREA PUBLICA a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Salubrizare din Judetul Hunedoara

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă aducem la cunoştinţă că în data de 25 august 2015, ora 11.00, în sala „Agora" a Casei de Cultură Brad, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu. Proiectul de hotărâre poate fi consultat atât la sediul Primăriei municipiului Brad, cât şi în format electronic aici . PÂNĂ LA DATA DE 15 AUGUST 2015, SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD, LA COMPARTIMENTUL DE RELAŢII PUBLICE, SUGESTII, PROPUNERI, OPINII REFERITOARE LA ACEST PROIECT DE HOTĂRÂRE. Brad, 14 iulie 2015

[Citeste mai mult...]CONCURS DE FOTOGRAFIE – editia a III-a - desfasurat in cadrul ,,Zilelor Municipiului Brad” - 2015

REGULAMENTUL CONCURSULUI   I. ORGANIZATORI, PARTICIPANŢI, PERIOADA CONCURSULUI

[Citeste mai mult...]Raport anual privitor la activitatea S.C. TERMICA BRAD S.A.

Raportul cuprinde următoarele informaţii: a) Consiliul Local Municipiul Brad este acţionar unic; b) Nu s-au semnalat modificări ale structurii de capital; c) Anul 2013 - Capitaluri - total = -171.626 lei Profit/pierdere = -261.614 lei Anul 2014 - Capitaluri - total = 1.702.122 lei Profit/pierdere = 1.873.748 lei

[Citeste mai mult...]ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA

1. Ca urmare a participării la selecţia publică a proiectelor religioase, culturale şi sportive în vederea acordării de finanţare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a Hotărârii Consiliului Local nr.43 din 16.04.2015, se vor atribui contracte de finanţare nerambursabilă următorilor beneficiari: 1. Domeniul: SPORTIV Proiect nr.1 solicitant Empi Karate Club Brad - suma aprobata 20.000 lei Titlul proiectului : ,, Campioni pentru Brad" Proiect nr.5 solicitant Asociatia Speologica ,,Speobrad'' - suma aprobata 10.000 lei Titlul proiectului: ,,Sport si aventura in municipiul Brad' Proiect nr.6 solicitant Asociatia Sportiva Metalul - suma aprobata 45.000 lei

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2015

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul poştal 335200, telefon 0254/612665, Fax: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com. 2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: - Legea nr. 350/2005 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat. 3. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2015 sunt: - Servicii recreative şi sportive; - Servicii religioase; - Servicii culturale. 4. Suma totală de la bugetul general al Municipiului Brad şi aprobată pentru anul 2015 este de 360.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea: - Servicii recreative şi sportive - 250.000 lei;

[Citeste mai mult...]DEZBATEREA PUBLICA a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă aducem la cunoştinţă că în data de 11 februarie 2015, ora 11.00, în sala „Agora" a Casei de Cultură Brad, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2015, proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu. PÂNĂ LA DATA DE 10 FEBRUARIE 2015, SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD, LA COMPARTIMENTUL DE RELAŢII PUBLICE, SUGESTII, PROPUNERI, OPINII REFERITOARE LA ACEST PROIECT DE HOTĂRÂRE. Bugetul municipiului Brad pe anul 2015 poate fi consultat mai jos:

[Citeste mai mult...]TAXE SI IMPOZITE LOCALE MUNICIPIUL BRAD - 2015

Începând cu data de 8 ianuarie 2015 ora 8.00, la Primăria Brad se pot încasa de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Brad sumele pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale. Nivelul impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad, stabilit conform Codul Fiscal - Legea 571/2003, este acelaşi ca şi în anul 2014. Pentru achitarea integrală a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport până la data de 31 martie 2015 persoanele fizice în cauza beneficiază de o bonificaţie de 10% din valoarea sumei datorate. Taxele, redevenţele şi chiriile datorate în baza unor contracte încheiate cu administraţia publică locală sunt indexate conform Hotărârii Consiliului Local Brad nr.125/2014 cu rata inflaţiei respectiv 1,0244. Programul de lucru la casieria Primăriei Municipiului Brad, camera 22 parter, este de luni până joi între orele 8.00 şi 14.00 şi vineri între orele 8.00 şi 12.00. Mulţumim anticipat pentru achitarea contribuţiilor la bugetul local al municipiului Brad!  

[Citeste mai mult...]TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN - spectacol al prescolarilor si elevilor din Brad

[Citeste mai mult...][Citeste mai multe noutati...]