Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Bun venit la Brad!

Vă urez un sincer şi călduros BUN VENIT la Brad, oraş frumos, cu oameni inimoşi.

Pentru noi, vizita dumneavoastră este un prilej de bucurie deoarece ne veţi cunoaşte aşa cum suntem, cu imagini sugestive şi informaţii utile despre oraşul nostru, oraş în care tradiţiile şi noutăţile se împletesc într-un mod armonios. Veţi găsi la noi o seamă de obiective istorice şi turistice deosebite, care sper să vă trezească interesul.

Vă invit, pe această cale, să cunoaşteţi frumuseţile, oportunităţile şi noutăţile pe care vi le oferă oraşul capitală a Ţării Zarandului.
Florin CAZACU,
Primarul municipiului Brad
 Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019/ 2021

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019/ 2021 Proiect co-finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane- SE VA DERULA ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.01.2020 prin acordarea de produse de igienă DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM :

[Citeste mai mult...]Proiectul BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD pe anul 2020

»  Venturi BUGETUL local al municipiului Brad - 2020 »  Cheltuieli BUGETUL local al municipiului Brad - 2020 »  Lista de investiții BUGETUL local al municipiului Brad - 2020

[Citeste mai mult...]Lansare proiect POCA

PROIECT: „Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală si facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice in format electronic la nivelul Municipiului Brad" BENEFICIAR: Municipiul Brad Data începere proiect: 08.01.2020 Perioada de implementare: 24 de luni Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.120.857,85 Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.078.440,71 din care: - 1.802.729,17 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; - 275.711,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național; - 42.417,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului - contribuție proprie din bugetul local.

[Citeste mai mult...]Verificarea sirenelor pentru alarmare publica

Primăria municipiului Brad vă informează că în data de 4 decembrie 2019, între orele 10-11, va avea loc un exercițiu de alarmare publică la nivel județean și local privind verificarea și funcționarea sirenelor de alarmare publică și acționarea acestora. Pentru desfășurarea în condiții bune a exercițiului se dorește preîntâmpinarea panicii și cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare acustice și a măsurilor care trebuie adoptate în situații de protecție civilă.

[Citeste mai mult...]ANUNT privind plata taxelor si impozitelor locale pe anul 2020

Plata la ghișeele casieriei din cadrul Primăriei municipiului Brad, a impozitelor locale se poate efectua începând cu data de 13 ianuarie 2020. Plata altor taxe se poate efectua începând cu data de 08 ianuarie 2020. Impozitele si taxele locale pentru anul 2020 sunt indexate față de anul 2019 cu rata inflație. (4,6%). Contribuabilii care doresc să beneficieze de o bonificație de 10%, pot achita integral impozitele pentru anul 2020 până la data de 31 martie.

[Citeste mai mult...]Program de lucru special SPCLEP - evidenta persoanelor - pentru perioada sarbatorlior de iarna

23.12.2019 (Luni): Primiri cereri...............: 08.30 - 16.30 Eliberări acte de identitate: 08.30 - 16.30 24.12.2019 (Marţi):

[Citeste mai mult...]PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Brad pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre: » P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Brad pentru anul 2020 Proiectul de hotărâre poate fi consultat: - pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro - la secțiunea Transparență Decizională; - la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenței, nr. 2 (panoul de afișaj);

[Citeste mai mult...]ANUNT privind instituirea unor facilitati fiscale

Persoanele juridice, persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, datorte bugetului local al Municipiului Brad, beneficează la cerere de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, potrivit OG 6/2019 și HCL 150/2019. Cererile de anulare a accesoriilor aferente debitelor restante la data de 31 decembrie 2018 se depun până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Brad. Prin Hotărârea nr. 150/2019 a Consiliului local al Municipiului Brad s-a aprobat procedura de acordare a anulării accesoriilor aferente debitelor restante la data de 31 decembrie 2018. » PROCEDURA de acordare a facilităților fiscale sub forma anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Brad  

[Citeste mai mult...]Acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru sezonul 2019-2020

Pentru sezonul rece 2019-2020, dosarele se pot depune începând cu data de 21 octombrie 2019 la Casa de Cultura Brad, str. Independentei, nr. 7 după următorul program de lucru cu publicul: • luni, marți: 09.00 - 12.00, • miercuri, joi: 13.00-16.00. Beneficiari: • familiile și persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrica sau combustibili solizi; • familiile care au un venit lunar de pana la 786 lei pe membru de familie și persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termica. Tipuri de ajutoare:

[Citeste mai mult...]Romania recicleaza

[Citeste mai mult...][Citeste mai multe noutati...]