Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Angajari

                   
 •  Anul 2015
 • Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

2015
 
» Concurs în data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
- casier - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad;
- îngrijitor - Casa de Cultură Brad.

   detalii...
» Proces-verbal de afişare a rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
- casier - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad;
- îngrijitor - Casa de Cultură Brad.
 
»  PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului soluţionării contestaţiei depuse de doamna Dincă Marilena Adina la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.02.2015 ora 11,00 pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie - inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad
   detalii...
 
»  PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 05.02.2015, ora 11,00-proba scrisă în vederea ocupării a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor - Casa de Cultură -Brad încheiat azi,05.02.2015

   detalii... 
 
» CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 05.02.2015 - proba scrisă şi interviul pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor- Casa de Cultură -Brad
» PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului solutionarii contestatiei doamnei Nistora Amalia-Alina la nota obtinuta la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
 
detalii...
 
» Concurs în data de 16.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- expert clasa I grad profesional superior - Compartiment Achiziţii Publice
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

   detalii...
 
» PROCES - VERBAL încheiat azi, 12.02.2015 cu ocazia solutionarii contestatiei doamnei GOMOI ANA MARIA CRISTINA la proba de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional asistent -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
 
 
» Concurs în data de 23.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- inspector clasa I grad profesional principal - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral.

   detalii...
» Concurs în data de 18.06.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor.

   detalii... 
» Concurs în data de 14.07.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării a 4 funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi consilier clasa I grad profesional superior - Compartimentul Resurse Umane.

   detalii... 
 
» Concurs în data de 30.07.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor.

   detalii...
» Concurs în data de 19.11.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

   detalii...
» Concurs în data de 7.12.2015, ora 11,00 - pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- șofer grad I - Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor calificat grad I - Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.

   detalii...
» CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 07.12.2015 - proba scrisă şi interviul din data de 11.12.2015 pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- șofer grad I - Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor calificat grad I - Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.
2016
 
» Concurs în data de 22.03.2016, ora 11,00 - proba scrisă pentru ocuparea a 5 posturi de funcţionari publici de execuţie vacante:
- consilier clasa I grad profesional superior - Compartimentul Comercial;
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Executări Silite ţi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor;
 
» Concurs/examen de promovare în data de 30.03.2016, ora 11,00 - proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut a unui funcţionar public de execuţie angajat în cadrul Poliției Locale a Municipiului Brad 
 

 
» Concurs în data de 14.07.2016, ora 11,00 - proba scrisă pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad - Evidența Persoanelor.
 
»  Concurs în data de 26.07.2015, ora 11,00 - pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant:
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
detalii...
2017
»  CONCURS, în data de 3.08.2017, pentru ocuparea a două posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- inspector de specialitate, gradul I - Compartimentul-Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
- inginer cadastru debutant - Compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
detalii...
»  CONCURS, în data de 23.08.2017, pentru ocuparea a 5(cinci) funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:
- inspector clasa I grad profesional superior - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții;
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad - Stare Civilă;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Administrarea Parcărilor din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat.
» Examen în data de 29.11.2017, ora 11,00 în vederea promovării într-un grad profesional superior - proba scrisă.
detalii...
2018
» Examen în data de 14.03.2018, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior- proba scrisă.
detalii...
» Examen în data de 11.06.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant de magaziner la Compartimentul Desfacere Han - Serviciul Public de Desfacere "Han Piață și Obor" Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
detalii...
» Examen în data de 28.06.2018, ora 10.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior a doamnei Rucăreanu Maricica, inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Compartimentului Sprijin Asociații de Proprietari din aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad.
 
» Examen în data de 24.07.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului, Protecția Muncii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
 
» Examen în data de 30.08.2018, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior, promovare aferentă semestrului II 2018
 
detalii...
» Examen în data de 26.11.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant de muncitor calificat - dulgher, treaptă profesională I în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
 
 
detalii...
2019
» Examen în data de 28.01.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante, de natură contractuală, după cum urmează:
- inspector de specialitate, clasa I, grad profesional I în cadrul Compartimentului-Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate, clasa I, grad profesional IA în cadrul Compartimentului pentru Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate - POAD - Serviciul de Asistență Socială - Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
 
» Examen în data de 14.03.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de:
- expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență - Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali - Serviciul de Asistență Socială - Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

» Examen în data de 15.05.2019, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deținut pentru următoarele funcții publice de execuție:
- inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului administrare parcuri şi baze sportive - Biroul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie de activitate comercială - Poliția Locală a Municipiului Brad.
» Examen în data de 27.05.2019, ora 11.00, pentru ocuparea a 2 posturi de natură contractuală vacante, înființate în afara organigramei, pentru proiectul POCU "Comunitatea Brad - Acceptă sprijinul nostru" (Cod SMIS 101234), după cum urmează:
- director de program;
- diriginte de șantier.
» Examen în data de 18.10.2019, ora 9.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deținut, respectiv funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență - Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
» Examen în data de 21.10.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
» Concurs în data de 30.10.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, de natură contractuală, de inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Registratură din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.