Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Guvernanta corporativa

PLAN DE SELECȚIE - Componenta inițială

» ANUNȚ DE SELECȚIE pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA

» CONTRACT DE MANDAT pentru ADMINISTRATOR

» DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE

» DECLARAȚIE că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 5 ani

» DECLARAȚIE PRIVIND STATUTUL DE FUNCȚIE PUBLICĂ

» DECLARAȚIE PARTICIPARE MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

» DESCRIEREA MATRICEI

» MATRICEA

» PLAN DE INTERVIU pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA

» PLAN DE SELECȚIE pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA

» PROFILUL CANDIDATULUI pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA

» PROFILUL Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA

» SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru SC Termica Brad SA în perioada 2017-2021

» ANUNȚ DE SELECȚIE FINAL pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA 

» ANUNȚ DE SELECȚIE pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA