Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Brad

»  CODUL DE CONDUITĂ AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD, AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD


»  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAD


»  REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAD


»  ANEXE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad


»  TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE


»  COMISIA PARITARĂ
I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ

Cazacu Florin

PRIMAR

 

Podaru Vasile

VICEPRIMAR

 

II.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD

Bora Carmen-Irina

secretar general

 

 III.COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 
 Stânga Elena
 Auditor cls.I gr. superior
 
 IV.COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENT AL CALITĂŢII  
 vacant  Inspector de specialitate gr.IA
 

V.DIRECŢIA TEHNICĂ

Director executiv-vacant

Arhitect şef

 

V.1. BIROUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTIŢII

Duna Gheorghe

Şef birou

 
 V.1.a. Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului

 

Neagu-Moldovan Maria

Consilier cls.I gr. superior

 

Savu Smaranda

Inspector cls.I gr. superior

 

Fodor Cristian-Ioan

Inspector cls.I gr. superior

 
 Stânga Sorin-Călin  Şofer  
 V.1.b. Compartiment investiţii

 
 Ionescu Monica-Elena
 Inspector cls.I gr. superior
 
 V.2. BIROUL ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
 
 Lăzărescu Cristina
 Şef birou
 
 V.2.a. Compartiment fond locativ şi urmărire contracte

 
 Grosu Maria
 Inspector cls.I gr. superior
 
 V.2.b. Compartiment administrarea parcărilor

 
 Sicoe Claudia-Ionela
 Inspector cls.I gr. asistent
 
 Bîlc Teodor
 Muncitor necalificat
 
 Culda Cornel
 Muncitor necalificat  
 Jula Cristian-Vasile  Muncitor calificat
 
 V.2.c. Compartiment administrare parcuri şi baze sportive

 
 Bisorca Iustin-Răzvan
 Inspector cls.I gr. asistent
 
 Oprea Anda-Simona
 Inspector cls.I gr. debutant  
 Cazan Cristinel-Mihai  Şofer  
 vacant  Inspector de specialitate cls.IA
 
 Martin Florin-Gheorghe
 Muncitor calificat
 
 Ghiurea Gheorghe
 Muncitor calificat  
 Vesa Marinela
 Îngrijitor  
 Rus Petru
 Muncitor necalificat
 
 V.3. COMPARTIMENT COMERCIAL
 
 Leach Ovidiu-Valer  Consilier cls.I gr. superior
 
 Bolcu Marius-Constantin
 Inspector cls.I gr. superior  

VI.COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI, PROTECŢIA MUNCII

Palievici Eugen Raimund Sever

Consilier cls.I gr. superior

 
 Lupea Adrian-Gabriel
 Consilier cls.I gr. superior  

VII. SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

Petrean Gabriela Octavia

Şef serviciu

 
 VII.1. COMPARTIMENT BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE  
 Oprea Ileana  Referent cls.III gr. superior
 
 Culda Elena
 Inspector cls.I gr. asistent  
 VII.2. COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
 

Tripa Marin Gheorghe

Consilier cls.I gr. superior

 

Urîtu Cristina

Inspector cls.I gr. superior

 

Şortan Rozalia Gabriela

Inspector cls.I gr. asistent

 

Şoit Liliana

Inspector cls.I gr. superior

 
 Bulz Anca-Elena
 Casier  
 VII.3. COMPARTIMENT EXECUTĂRI SILITE ŞI INSOLVENŢĂ
 
 vacant  Consilier juridic cls.I gr. asistent
 
 Feier Radu-Constantin
 Inspector cls.I gr. asistent  
 Iacob Gabriela-Claudia
 Inspector cls.I gr. debutant
 
 VII.4. COMPARTIMENT URMĂRIRE ARIERATE
 
 Sas Lucia-Natalia
 Consilier cls.I gr. principal
 
 vacant  Consilier cls.I gr. asistent
 

VIII. COMPARTIMENT REGISTRATURĂ

 

vacant

Inspector de specialitate gr.I

 

Tomuş Daniela Maria

Inspector de specialitate gr.I

 

IX. CABINET PRIMAR

 

Mihoc Florel

Referent IA

 

Gomoi Ana-Maria Cristina

Consilier IA

 

X. ADMINISTRATOR PUBLIC

 

vacant

Administrator public

 

XI.COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

Trifa Ioan

Inspector cls.I gr. superior

 
 vacant  Inspector de specilitate  

XII.COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

 

Trifan Florina Elena

Consilier achiziții publice

 
 Trif Mihaela-Cornelia
 Consilier achiziții publice  
 vacant  Consilier achiziții publice  

XIII.COMPARTIMENT AGRICOL ŞI CADASTRU

 

Chindriş Vasile

Consilier cls.I gr. superior

 

Chindriş Alina-Maria

Inspector cls.I gr. superior

 

Ciocan Leontina

Tehnician IA

 
 vacant  Inginer cadastru debutant
 

XIV.COMPARTIMENT JURIDIC

 

Zaharie Nicoleta Liliana

consilier juridic cls.I gr. superior

 
 Trifa Doreana-Nicoleta
 consilier juridic cls.I gr. superior  
 David Mihaela
 consilier juridic cls.I gr. superior  
 XV.COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ
 
 vacant  consilier juridic cls.I gr. superior  

XVI.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

 

Mateş Florina

consilier cls.I gr. supeior

 

XVII.COMPARTIMENT OPERARE SISTEM INFORMATIC AL REGISTRULUI ELECTORAL

 

Neaga Maria-Marinela

Inspector cls.I gr. principal

 

XVIII.COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE

 

Borza Monica

Inspector cls.I gr. superior

 
 Manea Ioana
 Consilier juridic cls.I gr. superior
 
 XIX.COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE
 
 vacant  Inspector cls.I gr. debutant  

XX.COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

 

Avram Paul-Flaviu

consilier cls.I gr. superior

 
 XXI.COMPARTIMENT UNITATE LOCALĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 
 vacant
 Inspector de specialitate gr.I  
 XXII.COMPARTIMENT PENTRU AUTORIZARE, MONITORIZARE, CONTROL TRANSPORT LOCAL, TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE
 
 vacant
 Inspector de specialitate gr.IA  
 Herczeg Adrian
 Inspector de specialitate gr.IA  
 Nicula Daniel-Nicolae
 Şofer