Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Economia locala

a) Industria

În economia municipiului Brad o parte importantă o deţine industria, şi anume industria minieră şi cea de confecţii metalice.

Bazată în special pe exploatarea aurului şi a minereului complex, pietre semipreţioase şi cărbune, prelucrarea lemnului, confecţii metalice şi textile în cadrul sectorului de stat fiind înregistrate un număr de 3 firme cu capital majoritar de stat. In sectorul privat activitatea este orientată spre industria alimentară, produse de panificaţie şi patiserie, abatoare şi preparate din carne, servicii de transport marfă şi călători, prelucrarea lemnului şi comerţ, prestări servicii către populaţie( zidărie, tâmplărie, transport, reparaţii, activităţi mici meşteşugăreşti, etc.) fiind înregistrate 304 societăţi comerciale şi 53 asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate.

1. Societăţi comerciale

Domeniu de activitate Nr. societăţi Nr. angajaţi
Prestări servicii 48 220
Societăţi de producţie 33 925
Comerţ 141 232
Alimentaţie publică 51 103
Laboratoare 3 10
Cabinete medicale 16 25
Farmacii umane 8 29
Farmacii veterinare 2 6
Notariat 2 6
Transporturi auto 8 88

2. Resurse naturale

Cel mai important curs de apă este Crişul Alb şi pârâul Luncoi, iar de o importanţă mai mică sunt pârâurile Valea Brad, Răbăreasa şi Lunca.

Zăcămintele principale sunt :

  • cărbunele din zona satului Mesteacăn
  • minereuri auro-argentifere şi pietre semipreţioase
  • 3037 ha ocupate de păduri
  • fructe de pădure, plante medicinale variate

  • b) Agricultura

    Agricultura, pe lângă industrie, reprezintă un punct forte pentru zonă, în special în ceea ce priveşte creşterea animalelor.

    Creşterea animalelor reprezintă o tradiţie în zonă, fiind cunoscute manifestările pentru revigorarea rasei bovine ,,Pizgau'', manifestare ce a intrat şi în atenţia organelor de specialitate din Austria.

    1. Situaţia terenurilor

    TIPUL 2000 2002
    Suprafaţa în Ha
    Intravilan 1004 1004
    Extravilan 3360 3360
    Agricol din care 4333 4300
    Arabil, cultivat cu: 877 874
    Grâu 998 990
    Porumb 314 340
    Ovăz 311 300
    Orzoaică 130 100
    Secară - -
    Cartofi 100 110
    Sfeclă furajeră 20 16
    Sfeclă de zahăr - -
    Legume 40 40
    Livezi 40 40
    Vii 25 25
    Păşuni 2418 2418
    Fâneţe 998 998
    Păduri 2868 2868
    Proprietate de stat 2814 2800
    Proprietate privată 54 70

    Cele mai reprezentative activităţi sunt: industria de morărit şi panificaţie, industria cărnii, abatorizarea şi fabricarea produselor din carne, industria laptelui, a vinului şi a băuturilor alcoolice.

    Totuşi lipsa fermelor zootehnice afectează preţul şi desfacerea produselor finite în cazul laptelui, cărnii; se resimte lipsa industriei producătoare de ambalaje la standarde europene, produsele alimentare brădene fiind concurate nu numai ca volum dar şi ca aspect, de produse importate sau provenite din alte zone ale ţării.

    2. Efective animale

    Animale Capete - 2000 Capete - 2002
    Bovine din care 1254 1315
    Vaci cu lapte 733 728
    Porcine 862 930
    Cabaline 140 188
    Ovine 406 1060
    Caprine 42 318
    Păsări 16789 22527
     

    c) Sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii

    Puncte tari

  • sectorul IMM-urilor a cunoscut în perioada 1990-2000, o importantă dezvoltare în cadrul economiei localităţii. Din totalul firmelor înregistrate la registrul comerţului, 89% reprezintă sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii;
  • acest sector denotă o mare eterogenitate , majoritatea IMM-urilor manifestându-şi disponibilitatea pentru o varietate cât mai mare de activităţi;
  • tendinţa de creştere a acestui sector constituie un potenţial important pentru această comunitate;
  • a dus la dezvoltarea economiei locale;
  • existenţa unui centru de afaceri Puncte slabe
  • putere economică scăzută a comunităţii
  • lipsa unei strategii de dezvoltare a IMM-urilor, corelată cu necesităţile comunităţii
  •  

    d) Investiţiile străine în comunitate

    Puncte tari

  • poziţionarea geografică în vestul ţării, prezentând un grad sporit de interes pentru investitorii străini, datorită condiţiilor favorizante;
  • potenţialul economic al zonei, resursele bogate ale solului, gradul de urbanizare şi industrializare
  • cadru legislativ favorizant
  • intensele schimburi comerciale cu statele vecine
  • receptivitatea locuitorilor, gradul de civilizaţie
  • forţă de muncă numeroasă, tânără, calificată profesional
  • disponibilitatea autorităţilor locale de a negocia cu posibilii investitori străini, dacă prin investiţiile lor se creează locuri de muncă
  • oportunitatea de a găsi personal calificat şi bine pregătit, care nu mai necesită pregătire sau doar mici reciclări
  • oamenii de afaceri existenţi sunt dispuşi şi doresc asocierea cu firme puternice sau cu eventualii investitori
  • sistem bancar echilibrat şi fiscalitate redusă
  • Puncte slabe

  • Biocraţia
  •