Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dispozitiile primarului

(sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)

2007 

Dispoziţia nr.1681/2007 - privind stabilirea datei de începere a plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Dispoziţia nr.1717/2007 - privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în perioada 01.02.2007 – 30.11.2007 în municipiul Brad

2008

 

Dispoziţia nr.1998/2008 - privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în perioada 01.02.2008 – 30.11.2008 în municipiul Brad

Dispoziţia nr.2034/2008 - privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese 

2013

Dispoziţia nr.9/2013 - privind desemnarea domnului Palievici Eugen-Raimund-Sever - Consilier cls. I grad superior gradaţia 4 - Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din cadrul Primăriei Municipiului Brad ca persoană responsabilă cu inventarierea şi gestionarea a echipamentelor electrice de iluminat ornamental-festiv

Dispoziţia nr.92/2013 - privind constituirea comisiilor de recepţii pentru produse, lucrări şi servicii, achiziţionate la nivelul compartimentelor, birourilor şi serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad, precum şi a serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad

Dispoziţia nr.102/2013 - privind numirea unei comisii de evaluare şi de selecţie a ofertelor pentru efectuarea unei Expertize Tehnice Extrajudiciare

Dispoziţia nr.103/2013 - privind constituirea unei comisii de recepţie a documentaţiei - Studiu de fezabilitate „Amenajare şi extindere spaţii verzi: Scuar în Municipiul Brad, strada Dacilor, construire alee şi parcare publică"

2014

Dispoziţia nr.476/2014 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ce vor fi utilizate în campania electorală ce se va desfăşura cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din data de 2 noiembrie 2014

Delimitări secţii de votare

2016

Dispoziţia nr.661/2016 - privind constituirea comisiei paritare pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Dispoziţia nr.884/2016 - privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi asigurarea amplasării de panouri electorale, pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor avea loc în data de 11 decembrie 2016

2019

Dispoziţia nr.640/2019 -privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului Municipiului Brad nr. 109/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din municipiul Brad, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România pentru Parlamentul European.