Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Buget si executie bugetara

» BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL pe anul 2006


» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL pe anul 2006

 
   • Venituri

   • Cheltuieli


» BUGETUL LOCAL pe anul 2007
 
   • Venituri

   • Cheltuieli


» BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL pe anul 2007

» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL pe anul 2007
 
  • Venituri

  • Cheltuieli

» BUGETUL LOCAL pe anul 2008

» BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL pe anul 2008
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL pe anul 2008
 
  • Buget local - venituri


  • Buget local - cheltuieli


  • În afara bugetului local - venituri


  • În afara bugetului local - cheltuieli
  • Venituri proprii - venituri
  • Venituri proprii - cheltuieli

» BUGETUL LOCAL pe anul 2009
» BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL pe anul 2009
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL pe anul 2009
 
  • Buget local - venituri
  • Buget local - cheltuieli
  • În afara bugetului local - venituri
  • În afara bugetului local -cheltuieli
  • Venituri proprii - venituri
  • Venituri proprii - cheltuieli
» BUGETUL LOCAL pe anul 2010
» BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL la data de 30 septembrie 2010

» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL a data de 30 septembrie 2010
 
  • Buget local - venituri
  • Buget local - cheltuieli
  • În afara bugetului local - venituri
  • În afara bugetului local - cheltuieli
  • Venituri proprii - venituri
  • Venituri proprii - cheltuieli
» BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL la data de 31 decembrie 2010
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL a data de 31 decembrie 2010
 
  • Buget local - venituri
  • Buget local - cheltuieli
  • Venituri proprii - venituri
  • Venituri proprii - cheltuieli
  • Fonduri neramburasabile - venituri
  • Fonduri neramburasabile - cheltuieli
  • REGISTRUL DATORIEI PUBLICE
» BUGETUL LOCAL pe anul 2011
 
  • Sectiunea de FUNCŢIONARE
 
     › Buget local

     › Venituri propri
  • Sectiunea de DEZVOLTARE
 
      › Buget local
      › Venituri propri

  • LISTA DE INVESTIŢII

  • Obiective de investiţii finalizate în 2009-2010 şi care urmează a fi finalizate în 2011

 
 • SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.03.2011

 
 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.06.2011

    › Bilanţ la 30.06.2011
     › Situaţie financiar-contabilă la 30.06.2011
     › Fluxul de trezorerie la 30.06.2011
     › Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2011
 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.09.2011
 
    › Bilanţ la 30.09.2011
     › Situaţie financiar-contabilă la 30.09.2011
     › Fluxul de trezorerie la 30.09.2011
     › Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2011
 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2011
 
    › Bilanţ la 31.12.2011
     › Situaţie financiar-contabilă la 31.12.2011
     › Fluxul de trezorerie la 31.12.2011
     › Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2011
 » BUGETUL LOCAL pe anul 2012

    › Secţiunea de funcţionare

    › Secţiunea de dezvoltare
    › Lista de investiţii

 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.03.2012
 
    › Bilanţ la 31.03.2012
     › Situaţie financiar-contabilă la 31.03.2012
     › Fluxul de trezorerie la 31.03.2012
     › Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2011
 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.06.2012
 
    › Bilanţ la 30.06.2012
     › Situaţie financiar-contabilă la 30.06.2012
     › Fluxul de trezorerie la 30.06.2012
     › Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2012
 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.09.2012
 
    › Bilanţ la 30.09.2012
     › Situaţie financiar-contabilă la 30.09.2012
     › Fluxul de trezorerie la 30.09.2012
     › Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2012
 » SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2012
 
    › Bilanţ la 31.12.2012
     › Situaţie financiar-contabilă la 31.12.2012
     › Fluxul de trezorerie la 31.12.2012
     › Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2012
 » BUGETUL LOCAL pe anul 2013
     › Secţiunea de funcţionare
     › Secţiunea de dezvoltare
     › Lista de investiţi

» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.03.2013

 
     › Bilanţ la 31.03.2013

     › Situaţie financiar-contabilă la  31.03.2013

     › Fluxul de trezorerie la 31.03.2013

     › Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2013

» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.06.2013

 
     › Bilanţ la 30.06.2013
     › Situaţie financiar-contabilă la  30.06.2013

     › Fluxul de trezorerie la 30.06.2013

     › Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2013
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.09.2013

 
     › Darea de seamă la 30.09.2013
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2013

     › Darea de seamă la 31.12.2013
 » BUGETUL LOCAL pe anul 2014
     › Secţiunea de funcţionare
     › Secţiunea de dezvoltare
    › Lista de investiţii

» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.03.2014

     › Darea de seamă la 31.03.2014
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.06.2014
 
     › Darea de seamă la 30.06.2014
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.09.2014
 
     › Darea de seamă la 30.09.2014
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2014
 
     › Darea de seamă la 31.12.2014
 
» BUGETUL LOCAL pe anul 2015

     › Secţiunea de funcţionare
     › Secţiunea de dezvoltare
     › Lista de investiţii

» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.03.2015
 
     › Darea de seamă la 31.03.2015
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.06.2015
 
    › Darea de seamă la 30.06.2015
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.09.2015
 
   › Darea de seamă la 30.09.2015
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2015
 
   › Darea de seamă la 31.12.2015
» BUGETUL LOCAL pe anul 2016
 
   › Secţiunea de funcţionare
   › Secţiunea de dezvoltare

   › Lista de investiţii

» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.03.2016
 
   › Darea de seamă la 31.03.2016
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 30.06.2016

 
   › Darea de seamă la 30.06.2016
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.09.2016

 
   › Darea de seamă la 31.09.2016
» SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ LA 31.12.2016

 
   › Darea de seamă la 31.12.2016
» BUGETUL LOCAL pe anul 2017
 
   › Secţiunea de funcţionare
   › Secţiunea de dezvoltare
   › Lista de investiţii