Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Angajari

               
 •  Anul 2015
 • Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018
 

2015
 
» Concurs în data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
- casier - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad;
- îngrijitor - Casa de Cultură Brad.

   detalii...
» Proces-verbal de afişare a rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
- casier - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad;
- îngrijitor - Casa de Cultură Brad.
 
»  PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului soluţionării contestaţiei depuse de doamna Dincă Marilena Adina la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.02.2015 ora 11,00 pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie - inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad
   detalii...
 
»  PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 05.02.2015, ora 11,00-proba scrisă în vederea ocupării a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor - Casa de Cultură -Brad încheiat azi,05.02.2015

   detalii... 
 
» CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 05.02.2015 - proba scrisă şi interviul pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor- Casa de Cultură -Brad
» PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului solutionarii contestatiei doamnei Nistora Amalia-Alina la nota obtinuta la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
 
detalii...
 
» Concurs în data de 16.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- expert clasa I grad profesional superior - Compartiment Achiziţii Publice
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

   detalii...
 
» PROCES - VERBAL încheiat azi, 12.02.2015 cu ocazia solutionarii contestatiei doamnei GOMOI ANA MARIA CRISTINA la proba de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional asistent -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
 
 
» Concurs în data de 23.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- inspector clasa I grad profesional principal - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral.

   detalii...
» Concurs în data de 18.06.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor.

   detalii... 
» Concurs în data de 14.07.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării a 4 funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi consilier clasa I grad profesional superior - Compartimentul Resurse Umane.

   detalii... 
 
» Concurs în data de 30.07.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor.

   detalii...
» Concurs în data de 19.11.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

   detalii...
» Concurs în data de 7.12.2015, ora 11,00 - pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- șofer grad I - Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor calificat grad I - Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.

   detalii...
» CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 07.12.2015 - proba scrisă şi interviul din data de 11.12.2015 pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- șofer grad I - Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor calificat grad I - Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.
2016
 
» Concurs în data de 22.03.2016, ora 11,00 - proba scrisă pentru ocuparea a 5 posturi de funcţionari publici de execuţie vacante:
- consilier clasa I grad profesional superior - Compartimentul Comercial;
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Executări Silite ţi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor;
 
» Concurs/examen de promovare în data de 30.03.2016, ora 11,00 - proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut a unui funcţionar public de execuţie angajat în cadrul Poliției Locale a Municipiului Brad 
 

 
» Concurs în data de 14.07.2016, ora 11,00 - proba scrisă pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad - Evidența Persoanelor.
 
»  Concurs în data de 26.07.2015, ora 11,00 - pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant:
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
detalii...
2017
»  CONCURS, în data de 3.08.2017, pentru ocuparea a două posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- inspector de specialitate, gradul I - Compartimentul-Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
- inginer cadastru debutant - Compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
detalii...
»  CONCURS, în data de 23.08.2017, pentru ocuparea a 5(cinci) funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:
- inspector clasa I grad profesional superior - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții;
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad - Stare Civilă;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Administrarea Parcărilor din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat.
» Examen în data de 29.11.2017, ora 11,00 în vederea promovării într-un grad profesional superior - proba scrisă.
detalii...
2018
» Examen în data de 14.03.2018, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior- proba scrisă.
detalii...
» Examen în data de 11.06.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant de magaziner la Compartimentul Desfacere Han - Serviciul Public de Desfacere "Han Piață și Obor" Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
detalii...
» Examen în data de 28.06.2018, ora 10.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior a doamnei Rucăreanu Maricica, inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Compartimentului Sprijin Asociații de Proprietari din aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad.