Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Formulare online

Servicii:

 Timp estimativ necesar pentru completare: 5-15 minute.
 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
»
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii


»
Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii


»
Cerere-declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

»  Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară/profesională a copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale/copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

STARE CIVILĂ
» Cerere pentru eliberarea noului certificat de stare civilă - în caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă
» Cereri pentru schimbarea numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă

» Cereri-Declarații privind divorțul pe cale administrativă

» Cereri-Declarații privind transcrierea unui certificat de stare civilă eliberat de autoritățile străine

» Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei

TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
»
Cerere pentru înregistrare / vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
»
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

»
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
»
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

»
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

»
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

»
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare

»
Cerere pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice

»
Împuternicire pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice
»
DECLARAŢIA pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

»
DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

»  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

»
DECLARAŢIE-DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră, datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal

»
DECLARAŢIE FISCALA pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

»
Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice

»
DECLARAŢIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente, datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice
»
Cerere compensare

»
DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

COMPARTIMENT COMERICIAL
»  Cerere tip pentru obținerea autorizației de funcționare

 
»
Cerere tip pentru prelungirea valabilității autorizației de funcționare

»  Declarație tip de clasificare a unităților de alimentație publică