Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Angajari

Anul 2007
 • Anul 2008  • Anul 2010  • Anul 2011
 • Anul 2012
                 
Anul 2013
 •  Anul 2014
 •  Anul 2015
 • Anul 2016
   

 

2007


» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 28.05-29.05.2007

Primăria municipiului Brad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1) funcţia publică de execuţie vacantă de referent cls.III grad profesional principal tr.1 de la Compartimentul agricol şi cadastru

2) funcţia publică de execuţie vacantă de expert cls.I grad profesional asistent tr.3 la Compartimentul de achiziţii publice

3) două funcţii publice de execuţie vacante de expert cls.I grad profesional principal tr.3 la Compartimentul de achiziţii publice

» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 19.11-20.11.2007
Primăria municipiului Brad organizează concurs în vederea ocupării postului temporar vacant de agent comunitar cls.III grad profesional asistent tr.2 din cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Brad , judeţul Hunedoara
2008
 
» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 08.05.2008
Primăria municipiului Brad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic cls.I grad profesional asistent tr.2 de la Compartimentul de Relaţii Publice şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 26.06 - 27.06.2008
Primăria municipiului Brad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent cls.III grad profesional superior tr.1 de la Compartimentul de protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad ,jud. Hunedoara
 
» Examen în vederea promovării într-un grad profesional superior pentru funcţiile publice de execuţie - 10.12 - 12.12.2008
Primăria municipiului Brad organizează examenul în vederea promovării într-un grad profesional superior pentru funcţiile publice de execuţie(inspector cls.I gr. principal tr.1 şi inspector cls.I gr. asistent tr.1 de la Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii şi inspector cls.I gr. asistent tr.1 de la Compartimentul pentru administrarea domeniului public şi privat) rezervate în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008 al Primăriei municipiului Brad şi care îndeplinesc condiţiile necesare promovării - în data de 10.12.2008 , ora 10,00 -proba scrisă şi în data de 12.12.2008, ora 10, 00 -interviu
 
2010
 
» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 11.10 - 12.10.2010
Primăria municipiului Brad, judeţul Hunedoara , organizează concursul în vederea ocupării postului vacant de agent comunitar cls.III grad profesional superior tr.3 din cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Brad, jud. Hunedoara
 
 
2011
 
» Examen în vederea promovării într-un grad profesional superior pentru funcţiile publice de execuţie - 28.07.2011
Primăria municipiului Brad organizează examen în data de 28.07.2011, ora 10,00-proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut pentru 8 funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
 
» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 26.08 - 30.08.2011
Primăria municipiului Brad, judeţul Hunedoara , organizează concursul în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu cls.I grad II din cadrul Poliţiei locale Brad, judeţul Hunedoara
 
 
» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 05.09.2011
Primăria municipiului Brad, judeţul Hunedoara , organizează concursul pentru ocuparea unui post de natură contractuală de muncitor necalificat din cadrul Serviciului de gospodărire a deşeurilor în municipiul Brad
 
» Concurs pentru ocuparea unor posturi libere - 25.10.2011
Primăria municipiului Brad, judeţul Hunedoara , organizează concurs în data de 25.10.2011, ora 10,00 - proba suplimentară-eliminatorie(proba sportivă) la Stadionul din municipiul Brad str. Morii, în data de 26.10.2011 , ora 10,00 - proba scrisă şi în data de 27.10.2011 ora 10, 00 - interviu, în vederea ocupării următoarelor posturi din cadrul Poliţiei locale a municipiului Brad: 1 post de poliţist local debutant (studii medii) la Compartimentul cu atribuţii pe linie de disciplină în construcţii şi afişaj stradal, 1 post de poliţist local debutant (studii superioare de lungă durată) la Compartimentul cu atribuţii pe linie de protecţia mediului, 1 post de poliţist local debutant (studii medii) la Compartimentul cu atribuţii pe linie de activitate comercială şi 1 post de poliţist local debutant (studii superioare de lungă durată) la Compartimentul cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor.
 
 
2012
 
» Examen în data de 29.03.2012, ora 10,00-proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut pentru 4 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad şi din cadrul Serviciului public de asistenţă socială Brad, rezervate în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 al Primăriei municipiului Brad şi care îndeplinesc condiţiile necesare promovării. 
 
» Examen în data de 05.04.2012, ora 10,00-proba scrisă în vederea promovării în funcţia publică de conducere de şef birou la Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad, rezervată în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 al Primăriei municipiului Brad.
   detalii..  
 
» Concurs în data de 25.04.2012, ora 10,00 -proba suplimentară-eliminatorie(proba sportivă) la Stadionul din municipiul Brad str. Morii, în data de 26.04.2012 , ora 10,00 -proba scrisă şi în data de 27.04.2012 ora 10, 00 -interviu, în vederea ocupării unor posturi din cadrul Poliţiei locale a municipiului Brad
   detalii..  
 
2013
 
» Concurs în data de 11.03.2013, ora 10,00, pentru ocuparea unui post de natură contractuală de muncitor calificat-lăcătuş mecanic de la Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
   detalii...
 
» Concurs în data de 14.03.2013, ora 10,00, pentru ocuparea unui post de natură contractuală de paznic de la Compartimentul cu atribuţii pe linie de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor din cadrul Poliţiei locale a municipiului Brad
   detalii...  
 
» Examen în data de 05.06.2013, ora 10,00-proba srisă, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut pentru 4 funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Brad şi din cadrul Poliţiei locale a municipiului Brad, judeţul Hunedoara, rezervate în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 al Primăriei municipiului Brad şi care îndeplinesc condiţiile necesare promovării
   detalii...  
» Examen în data de 27.09.2013, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut a unui funcţionar public de execuţie angajat în cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad, judeţul Hunedoara, funcţie publică rezervată în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 al Primăriei municipiului Brad şi care îndeplineşte condiţiile necesare promovării
   detalii...
 
2014
 
» Concurs în data de 05.05.2014, ora 10,00-proba scrisă şi în data de 07.05.2014 ora 10, 00 -interviu, în vederea ocupării următoarelor posturi din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad: inspector cls.I grad principal -Compartiment administrare parcuri şi baze sportive -Birou ADPP; consilier cls.I grad principal -Compartiment urmărire arierate - Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; inspector cls.I grad principal -Compartiment implementare proiecte; expert cls.I grad superior -Compartiment achiziţii publice(studii economice); expert cls.I grad superior -Compartiment achiziţii publice(studii tehnice).
   detalii...  
 
» Concurs în data de 28.07.2014, ora 12,00 -proba scrisă în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante:
- expert cls.I grad superior -Compartiment Achiziţii Publice (studii în domeniul ştiinţelor economice) şi
- expert cls.I grad superior -Compartiment Achiziţii Publice (studii în domeniul ştiinţelor inginereşti).
   detalii...
 
» Concurs în data de 29.07.2014, ora 11,00-proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut a 6(şase) funcţionari publici de execuţie angajaţi în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Brad.
   detalii...
 
» Concurs în data de 31.07.2014, ora 12,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante:
- inspector cls. I grad principal - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive - Birou ADPP;
- consilier cls. I grad principal - Compartiment Urmărire Arierate - Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi
- inspector cls. I grad principal - Compartiment Implementare Proiecte.

   detalii...
2015
 
» Concurs în data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
- casier - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad;
- îngrijitor - Casa de Cultură Brad.

   detalii...
» Proces-verbal de afişare a rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
- casier - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad;
- îngrijitor - Casa de Cultură Brad.
 
»  PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului soluţionării contestaţiei depuse de doamna Dincă Marilena Adina la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.02.2015 ora 11,00 pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie - inspector de specialitate gradul IA - Casa de Cultură Brad
   detalii...
 
»  PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 05.02.2015, ora 11,00-proba scrisă în vederea ocupării a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor - Casa de Cultură -Brad încheiat azi,05.02.2015

   detalii... 
 
» CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 05.02.2015 - proba scrisă şi interviul pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor- Casa de Cultură -Brad
» PROCES - VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului solutionarii contestatiei doamnei Nistora Amalia-Alina la nota obtinuta la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
 
detalii...
 
» Concurs în data de 16.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- expert clasa I grad profesional superior - Compartiment Achiziţii Publice
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

   detalii...
 
» PROCES - VERBAL încheiat azi, 12.02.2015 cu ocazia solutionarii contestatiei doamnei GOMOI ANA MARIA CRISTINA la proba de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional asistent -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
 
 
» Concurs în data de 23.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- inspector clasa I grad profesional principal - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartiment Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral.

   detalii...
» Concurs în data de 18.06.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor.

   detalii... 
» Concurs în data de 14.07.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării a 4 funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi consilier clasa I grad profesional superior - Compartimentul Resurse Umane.

   detalii... 
 
» Concurs în data de 30.07.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor.

   detalii...
» Concurs în data de 19.11.2015, ora 11,00 - proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

   detalii...
» Concurs în data de 7.12.2015, ora 11,00 - pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- șofer grad I - Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor calificat grad I - Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.

   detalii...
» CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 07.12.2015 - proba scrisă şi interviul din data de 11.12.2015 pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
- șofer grad I - Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- muncitor calificat grad I - Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.
2016
 
» Concurs în data de 22.03.2016, ora 11,00 - proba scrisă pentru ocuparea a 5 posturi de funcţionari publici de execuţie vacante:
- consilier clasa I grad profesional superior - Compartimentul Comercial;
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Executări Silite ţi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad - Evidenţa Persoanelor;
 
» Concurs/examen de promovare în data de 30.03.2016, ora 11,00 - proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut a unui funcţionar public de execuţie angajat în cadrul Poliției Locale a Municipiului Brad 
 

 
» Concurs în data de 14.07.2016, ora 11,00 - proba scrisă pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
- consilier juridic clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad - Evidența Persoanelor.
 
»  Concurs în data de 26.07.2015, ora 11,00 - pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant:
- muncitor necalificat, grad I - Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.