Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dispozitiile primarului

(sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)

2007 

Dispoziţia nr.1681/2007 - privind stabilirea datei de începere a plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Dispoziţia nr.1717/2007 - privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în perioada 01.02.2007 – 30.11.2007 în municipiul Brad

2008

 

Dispoziţia nr.1998/2008 - privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în perioada 01.02.2008 – 30.11.2008 în municipiul Brad

Dispoziţia nr.2034/2008 - privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese 

2013

Dispoziţia nr.9/2013 - privind desemnarea domnului Palievici Eugen-Raimund-Sever - Consilier cls. I grad superior gradaţia 4 - Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din cadrul Primăriei Municipiului Brad ca persoană responsabilă cu inventarierea şi gestionarea a echipamentelor electrice de iluminat ornamental-festiv

Dispoziţia nr.92/2013 - privind constituirea comisiilor de recepţii pentru produse, lucrări şi servicii, achiziţionate la nivelul compartimentelor, birourilor şi serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad, precum şi a serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad

Dispoziţia nr.102/2013 - privind numirea unei comisii de evaluare şi de selecţie a ofertelor pentru efectuarea unei Expertize Tehnice Extrajudiciare

Dispoziţia nr.103/2013 - privind constituirea unei comisii de recepţie a documentaţiei - Studiu de fezabilitate „Amenajare şi extindere spaţii verzi: Scuar în Municipiul Brad, strada Dacilor, construire alee şi parcare publică"

2014

Dispoziţia nr.476/2014 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ce vor fi utilizate în campania electorală ce se va desfăşura cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din data de 2 noiembrie 2014

Delimitări secţii de votare

2016

Dispoziţia nr.661/2016 - privind constituirea comisiei paritare pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Dispoziţia nr.884/2016 - privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi asigurarea amplasării de panouri electorale, pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor avea loc în data de 11 decembrie 2016