Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiFestivalul Berii, pentru prima data la Brad

Primăria municipiului Brad şi Consiliul Local Brad au încheiat un contract de asociere cu SC Beauty Triton SRL în scopul organizării în municipiul Brad în perioada 25-26 mai 2013 unei manifestări cultural-artistică şi de divertisment intitulată „Festivalul Berii". Cu această ocazie vor concerta la Brad, pe scena amplasată în Piaţa Aurului următorii interpreţi: - Sâmbăta, de la ora 19.00, Loredana Fieraru, Anca-Maria Mărginean, Valencio, Nicuşor Micsoniu şi Xonia. - Duminică, de la ora 19.00, Leo Cosma şi formaţia Bestvpd, Oana şi Alex, Adina Roşca, Luminiţa Ţicleanu, Triton şi Daniela Gyorfi împreună cu Mc Geo. Prin asociere, SC Beauty Triton SRL se angajează să asigure prezenţa artiştilor, a logisticii necesare şi organizează, cu această ocazie, activitatea comercială. Consiliul Local Brad pune la dispoziţie domeniul public/privat al municipiului şi utilităţile necesare, fără alte cheltuieli din bugetul local. Pe parcursul celor 2 zile de festival, în centrul municipiului va fi amplasat un parc de distracţii. Domnul primar Florin Cazacu a declarat : "Festivalul Berii este prima actiune de acest gen ce se organizeaza la Brad si de aceea am acceptat cu placere sa fim gazde cu speranta ca locuitorii municipiului Brad vor petrece 2 zile de neuitat in prezenta unor artisti îndrăgiti, mai ales că nu este implicata nici o cheltuiala de la bugetul local."

[Citeste mai mult...]NOAPTEA MUZEELOR - MUZEUL AURULUI BRAD

În cadrul evenimentului ,,NOAPTEA MUZEELOR" care va avea loc sâmbătă, 18 mai 2013, MUZEUL AURULUI Brad poate fi vizitat între orele 21.00 - 05.00. INTRAREA ESTE LIBERĂ.   Muzeul Aurului Brad Descoperă strălucirea aurului

[Citeste mai mult...]PASTI FERICIT!

[Citeste mai mult...]Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 6, alin.2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi potrivit Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism vă aducem la cunoştinţă că în data de 17 APRILIE 2013 ora 12 în sediul Primăriei municipiului Brad, camera 34, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE DESTINAŢIE MANSARDĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL" în Brad, str.Luncii nr.26 DEZBATEREA VA CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE

[Citeste mai mult...]PROGRAM ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE IN CONDITIILE LEGII NR. 350/2005

1. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2013 sunt: - Servicii recreative şi sportive; - Servicii religioase; - Servicii culturale. 2. Suma totală de la bugetul general al Municipiului Brad şi aprobată pentru anul 2013 este de 230.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea: - Servicii recreative şi sportive - 170.000 lei; - Servicii religioase - 50.000 lei; - Servicii culturale - 10.000 lei. 3. Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Brad pentru anul 2013 se va realiza în două sesiuni astfel: - o sesiune în luna mai. În această sesiune termenul limită de depunere a cererilor cu documentaţiile aferente, la sediul Primăriei municipiului Brad - Compartimentul Relaţii Publice, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, este 17 MAI 2013, ora 13,30.

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2013, sesiunea mai 2013

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul poştal 335200, telefon 0254/612665, Fax: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com. 2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat. 3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2013. 6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, Compartimentul Relaţii Publice, telefon 0254/612665 şi de pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro. 7. Solicitantul va depune cererea cu documentaţia aferentă prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Brad - Compartimentul Relaţii Publice, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, până la data de 17 MAI 2013, ora 13,30, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului. 8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 127/2012. 9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Brad, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor. 10. Domeniul de activitate, suma totală alocată şi sesiunile de depunere a documentaţiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de bugetul general al Municipiului Brad pentru anul 2013.

[Citeste mai mult...]Program de testare gratuita a auzului

Programul Soundservice de testare gratuită a auzului, service proteze auditive şi reînnoire proteze auditive   Cabinetul de protezare auditiva, Soundservice, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brad, invită persoanele de toate vârstele să îşi testeze gratuit auzul. Cei care sunt deja purtători de proteze auditive sa îşi verifice protezele din punct de vedere tehnic sa le regleze după noua audiograma iar cei care utilizează un aparat auditiv de generaţie veche pot achiziţiona un aparat de ultima generaţie utilizându-l pe cel vechi drept parte din avans. Daca aparatul dumneavoastră auditiv nu mai funcţionează Soundservice asigura service pentru orice model/marca de proteza auditiva, în perioada 01.04.2013-30.04.2013, joi si vineri, între orele 9:00 - 16.00 în Cabinetul ORL, Dr. Uţescu Silviu, str. Libertăţii. Acest proiect are ca scop identificarea şi sprijinirea persoanelor care se confruntă cu probleme auditive şi a purtătorilor de proteze auditive care după realizarea testelor gratuite, vor beneficia inclusiv de interpretarea rezultatelor, primind cea mai eficientă soluţie pentru rezolvarea problemelor lor. Cabinetul de audiologie şi service-ul Soundservice sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie, capacitatea auditivă si funcţionalitatea corecta a protezei auditive fiind verificate printr-o serie de investigaţii.

[Citeste mai mult...]Anunt pentru asigurarea transparentei si vizibilitatii proiectului

In conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si din dorinta de a satisface nececitatile locale si regionale in vederea ocuparii fortei de munca, Primaria municipiului Brad doreste sa acceseze finantari din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). In acest sens, Primaria municipiului Brad cauta parteneri pentru propriile proiecte, in vederea construirii Consortiului de Parteneriat, pentru redactarea si implementarea cu succes a proiectelor initiate. Partenerii de proiect pot fi Autoritat Publice Locale, IMM-uri, ONG-uri, precum si alte tipuri de organizatii, ce pot avea un rol relevant in elaborarea si implementarea cu succes a unor astfel de proiecte. Organizatiile interesate sunt rugate să depună în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunt, scrisoarea de intentie pentru potentiala selectare, în vederea participării în cadrul Consortiului de parteneriat. Scrisoarea de intentie va cuprinde: o scurtă descriere a organizatiei, rolul potential pe care Partenerul îl poate juca în cadrul proiectului, avantajul competitive pe care Partenerul îl poate aduce Consortiului de parteneriat, precum si alte informatii considerate a fi necesare în vederea sustienerii scrisorile de intentie. Scrisorile de intentie se vor transmite prin postă la adresa : "Primaria municipiului Brad, Brad, str. Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara", sau pe fax la nr. 0254612669, nu mai târziu de data 16.04.2013, ora 15.00. Având în vedere că axele prioritare vizate nu au fost deschise, termenul de depunere a scrisorii de intenţe se prelungeşte cu 15 zile calendaristice. Astfel,se pot primi în continuare scrisori de intenţie până la data de 1.05.2013, ora. 15.00.

[Citeste mai mult...]Ora Pamantului 2013

Bradul s-a alăturat acţiunii Ora Pamantului 2013 şi a stins luminile de pe strazi, odată cu mari oraşe din lume. Pe 23 martie 2013, ora 20.30, a avut loc evenimentul intitulat „Ora Pamantului 2013", o iniţiativă globală prin care oraşele şi comunităţile lumii au închis luminile pentru a simboliza implicarea lor în găsirea soluţiilor de combatere a schimbarilor climatice. La acest eveniment global, de conştientizare şi luptă împotriva poluarii şi dezvoltării ce nu ţin cont de natura şi starea generala a Pamantului, s-a alăturat şi municipiul Brad, alături de sute mii de oraşe din întreaga lume, prin acţiunea autorităţilor publice locale de a opri iluminatul public în acest interval orar. Astfel, între orele 20.30 şi 21.30, luminile de pe strazile municipiului Brad s-au stins. Timp de 60 de minute brădenii au stat alături de cei peste un miliard de persoane din întreaga lume, în încercarea de a trage un semnal de alarmă asupra degradării mediului şi limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Această acţiune reprezintă dovada solidaritatii oamenilor dincolo de rasa, sex, religie, nationalitate, istorie, pozitie sociala si problemele vietii de zi cu zi în apărarea Planetei Albastre.

[Citeste mai mult...]Curatenia de primavara

În fiecare an în perioada martie - aprilie, Primăria municipiului Brad vă propune acţiunea "Curăţenia de Primăvară", activitate care de fiecare dată s-a desfăşurat în colaborare cu asociaţiile de proprietari. În acest an, curăţenia de primăvară se desfăşoară în perioada 23 martie - 23 aprilie 2013. Pentru reuşita acestei acţiuni care presupune curăţarea spaţiilor verzi intravilane, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă, curăţarea aleilor şi a căilor de acces este necesară participarea locuitorilor municipiului, primăria asigurându-vă suportul logistic. Vă mulţumim anticipat pentru receptivitatea dumneavoastră în vederea derulării în condiţii optime a acestei acţiuni necesară în această

[Citeste mai mult...]