Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiOperatiuni de DERATIZARE, DESINSECTIE si DEZINFECTIE in Brad

În data de 22 iulie 2016, ora 20.45 PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD efectuează operaţiuni de DERATIZARE, DESINSECŢIE si DEZINFECŢIE în PARCUL TINERETULUI, PARCUL CENTRAL, PARCUL AVRAM IANCU şi PARCUL DACILOR. Vă mulţumim pentru înţelegere!

[Citeste mai mult...]REGULAMENTUL CONCURSULUI I. ORGANIZATORI, PARTICIPANŢI, PERIOADA CONCURSULUI 1. Concursul foto este organizat de către Primaria Municipiului Brad, denumită în continuare Organizator, în cadrul Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XV-a. 2. Concursul de fotografie este organizat pe baza regulilor stabilite în acest regulament (numit în continuare "Concurs") . 3. Tematica concursului va fi: "Biserici de lemn din Ţara Zarandului" 4. Regulamentul Concursului este disponibil la sediul Organizatorului, precum şi pe website-ul www.primariabrad.ro

[Citeste mai mult...]Programul european P.O.A.D. 2015-2016 de distribuire a ajutoarelor alimentare

PROGRAMUL EUROPEAN P.O.A.D. 2015/ 2016 DE DISTRIBUIRE A AJUTOARELOR ALIMENTARE SE VA DERULA ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.07.2016 DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: LUNI - JOI 9- 15 VINERI - 9- 12

[Citeste mai mult...]ALEGERI LOCALE - 5 iunie 2016

În vederea alegerilor pentru Consiliul judeţean Hunedoara, Consiliul local şi Primarul municipiului Brad, ce vor avea loc în data de 5 iunie 2016,DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI SEDIILE SECŢILOR DE VOTARE DIN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR.2, le găsiţi aici .

[Citeste mai mult...]Anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

Ca urmare a participării la selecţia publică a proiectelor religioase, culturale şi sportive în vederea acordării de finanţare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a Hotărârii Consiliului Local nr.56 din 08.04.2016, se vor atribui contracte de finanţare nerambursabilă următorilor beneficiari: 1. Domeniul: SPORTIV Proiect nr.1 solicitant Empi Karate Club Brad - suma aprobata 15.000 lei Titlul proiectului : ,, Campioni pentru Brad" Proiect nr.5 solicitant Asociatia Montana,,Speozarand'' - suma aprobata 3.000 lei Titlul proiectului: ,,Aventura,sport si recreere''

[Citeste mai mult...]Programul educational ,,FIECARE COPIL IN GRADINITA

Începând cu anul 2016 se derulează Programul educațional ,,Fiecare copil în grădiniță" , program destinat copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării acestora la învățământul preşcolar Apariția Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățămîntul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a HGR nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/ 2015 reglementează acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, cu respectarea următoarelor cerințe : • Vârsta copiilor să fie cuprinsă între 3 și 6 ani • Venitul / membru de familie să fie mai mic de 284 lei • Frecventarea grădiniței să fie asigurată pentru cel puțin 50% din zilele de activitate Pentru anul școlar 2015- 2016 cererile pot fi depuse până la 30.04.2016 , după această dată cererile nu se mai iau în considerare

[Citeste mai mult...]RAPORT ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRAD PENTRU ANUL 2015

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2015 între autoritatea contractantă Municipiul Brad, şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitaţi nonprofit de interes general.   DOMENIUL: SPORT, CULTURA, EDUCATIE

[Citeste mai mult...]Plata online a impozitelor si taxelor locale cu cardul bancar

Pentru a putea achita impozitele şi taxele locale prin internet (online) trebuie sa fiţi înregistraţi în sistem cu utilizator şi parolă. Acestea se pot obţine de la sediul nostru în urma unei cereri în care trebuie să precizaţi numele şi prenumele, adresa de domiciliu, CNP-ul.   Cererea de alocare crednţiale semnată olograf, împreună cu copie de buletin, le puteţi depune la casieria din cadrul Primăriei municipiului Brad - camera 22, ridicarea credenţialelor urmând a se face pe loc, personal sau prin împuternicit.

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2016

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul poştal 335200, telefon 0254/612665, Fax: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com. 2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: - Legea nr. 350/2005 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat. 3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2016. 4. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, Compartimentul Relaţii Publice, telefon 0254/612665 şi de pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro. 5. Solicitantul va depune cererea cu documentaţia aferentă prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Brad - Compartimentul Relaţii Publice, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, până la data de 01 APRILIE 2016, ora 12, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului. 6. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 27/2015, in data de 04 APRILIE 2016. 7. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Brad, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor. 8. Domeniul de activitate, suma totală alocată şi sesiunile de depunere a documentaţiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de bugetul general al Municipiului Brad pentru anul 2016.

[Citeste mai mult...]Ajutorul pentru incalzirea locuintei in sezonul rece - 2015-2016

VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 786 LEI - ENERGIE TERMICA (pentru PERSOANE SINGURE - 1082 LEI) VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - LEMNE VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - ENERGIE ELECTRICĂ 1. Cerere - declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială 2. Adeverinţă de venit inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie pentru toţi membrii familiei (venituri nete realizate în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul ) 3. Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani - copie 4. Certificat de naştere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani - copie 5. Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi - copie

[Citeste mai mult...]