Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiPASTI FERICIT!

[Citeste mai mult...]Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 6, alin.2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi potrivit Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism vă aducem la cunoştinţă că în data de 17 APRILIE 2013 ora 12 în sediul Primăriei municipiului Brad, camera 34, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE DESTINAŢIE MANSARDĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL" în Brad, str.Luncii nr.26 DEZBATEREA VA CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE

[Citeste mai mult...]PROGRAM ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE IN CONDITIILE LEGII NR. 350/2005

1. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2013 sunt: - Servicii recreative şi sportive; - Servicii religioase; - Servicii culturale. 2. Suma totală de la bugetul general al Municipiului Brad şi aprobată pentru anul 2013 este de 230.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea: - Servicii recreative şi sportive - 170.000 lei; - Servicii religioase - 50.000 lei; - Servicii culturale - 10.000 lei. 3. Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Brad pentru anul 2013 se va realiza în două sesiuni astfel: - o sesiune în luna mai. În această sesiune termenul limită de depunere a cererilor cu documentaţiile aferente, la sediul Primăriei municipiului Brad - Compartimentul Relaţii Publice, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, este 17 MAI 2013, ora 13,30.

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2013, sesiunea mai 2013

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul poştal 335200, telefon 0254/612665, Fax: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com. 2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat. 3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2013. 6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, Compartimentul Relaţii Publice, telefon 0254/612665 şi de pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro. 7. Solicitantul va depune cererea cu documentaţia aferentă prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Brad - Compartimentul Relaţii Publice, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, până la data de 17 MAI 2013, ora 13,30, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului. 8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 127/2012. 9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Brad, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor. 10. Domeniul de activitate, suma totală alocată şi sesiunile de depunere a documentaţiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de bugetul general al Municipiului Brad pentru anul 2013.

[Citeste mai mult...]Program de testare gratuita a auzului

Programul Soundservice de testare gratuită a auzului, service proteze auditive şi reînnoire proteze auditive   Cabinetul de protezare auditiva, Soundservice, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brad, invită persoanele de toate vârstele să îşi testeze gratuit auzul. Cei care sunt deja purtători de proteze auditive sa îşi verifice protezele din punct de vedere tehnic sa le regleze după noua audiograma iar cei care utilizează un aparat auditiv de generaţie veche pot achiziţiona un aparat de ultima generaţie utilizându-l pe cel vechi drept parte din avans. Daca aparatul dumneavoastră auditiv nu mai funcţionează Soundservice asigura service pentru orice model/marca de proteza auditiva, în perioada 01.04.2013-30.04.2013, joi si vineri, între orele 9:00 - 16.00 în Cabinetul ORL, Dr. Uţescu Silviu, str. Libertăţii. Acest proiect are ca scop identificarea şi sprijinirea persoanelor care se confruntă cu probleme auditive şi a purtătorilor de proteze auditive care după realizarea testelor gratuite, vor beneficia inclusiv de interpretarea rezultatelor, primind cea mai eficientă soluţie pentru rezolvarea problemelor lor. Cabinetul de audiologie şi service-ul Soundservice sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie, capacitatea auditivă si funcţionalitatea corecta a protezei auditive fiind verificate printr-o serie de investigaţii.

[Citeste mai mult...]Anunt pentru asigurarea transparentei si vizibilitatii proiectului

In conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si din dorinta de a satisface nececitatile locale si regionale in vederea ocuparii fortei de munca, Primaria municipiului Brad doreste sa acceseze finantari din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). In acest sens, Primaria municipiului Brad cauta parteneri pentru propriile proiecte, in vederea construirii Consortiului de Parteneriat, pentru redactarea si implementarea cu succes a proiectelor initiate. Partenerii de proiect pot fi Autoritat Publice Locale, IMM-uri, ONG-uri, precum si alte tipuri de organizatii, ce pot avea un rol relevant in elaborarea si implementarea cu succes a unor astfel de proiecte. Organizatiile interesate sunt rugate să depună în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunt, scrisoarea de intentie pentru potentiala selectare, în vederea participării în cadrul Consortiului de parteneriat. Scrisoarea de intentie va cuprinde: o scurtă descriere a organizatiei, rolul potential pe care Partenerul îl poate juca în cadrul proiectului, avantajul competitive pe care Partenerul îl poate aduce Consortiului de parteneriat, precum si alte informatii considerate a fi necesare în vederea sustienerii scrisorile de intentie. Scrisorile de intentie se vor transmite prin postă la adresa : "Primaria municipiului Brad, Brad, str. Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara", sau pe fax la nr. 0254612669, nu mai târziu de data 16.04.2013, ora 15.00. Având în vedere că axele prioritare vizate nu au fost deschise, termenul de depunere a scrisorii de intenţe se prelungeşte cu 15 zile calendaristice. Astfel,se pot primi în continuare scrisori de intenţie până la data de 1.05.2013, ora. 15.00.

[Citeste mai mult...]Ora Pamantului 2013

Bradul s-a alăturat acţiunii Ora Pamantului 2013 şi a stins luminile de pe strazi, odată cu mari oraşe din lume. Pe 23 martie 2013, ora 20.30, a avut loc evenimentul intitulat „Ora Pamantului 2013", o iniţiativă globală prin care oraşele şi comunităţile lumii au închis luminile pentru a simboliza implicarea lor în găsirea soluţiilor de combatere a schimbarilor climatice. La acest eveniment global, de conştientizare şi luptă împotriva poluarii şi dezvoltării ce nu ţin cont de natura şi starea generala a Pamantului, s-a alăturat şi municipiul Brad, alături de sute mii de oraşe din întreaga lume, prin acţiunea autorităţilor publice locale de a opri iluminatul public în acest interval orar. Astfel, între orele 20.30 şi 21.30, luminile de pe strazile municipiului Brad s-au stins. Timp de 60 de minute brădenii au stat alături de cei peste un miliard de persoane din întreaga lume, în încercarea de a trage un semnal de alarmă asupra degradării mediului şi limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Această acţiune reprezintă dovada solidaritatii oamenilor dincolo de rasa, sex, religie, nationalitate, istorie, pozitie sociala si problemele vietii de zi cu zi în apărarea Planetei Albastre.

[Citeste mai mult...]Curatenia de primavara

În fiecare an în perioada martie - aprilie, Primăria municipiului Brad vă propune acţiunea "Curăţenia de Primăvară", activitate care de fiecare dată s-a desfăşurat în colaborare cu asociaţiile de proprietari. În acest an, curăţenia de primăvară se desfăşoară în perioada 23 martie - 23 aprilie 2013. Pentru reuşita acestei acţiuni care presupune curăţarea spaţiilor verzi intravilane, a parcurilor şi a spaţiilor de joacă, curăţarea aleilor şi a căilor de acces este necesară participarea locuitorilor municipiului, primăria asigurându-vă suportul logistic. Vă mulţumim anticipat pentru receptivitatea dumneavoastră în vederea derulării în condiţii optime a acestei acţiuni necesară în această

[Citeste mai mult...]Anunt privind ajutorul de incalzire

În perioada 6-7-8 februarie 2013 se vor putea ridica, de la camera 5 a Primăriei municipiului Brad, banii pe luna decembrie pentru ajutorul de încălzire cu combustibili solizi (lemne) , după următorul program:  MIERCURI, 6 FEBRUARIE, DE LA 8.00 LA 14.00 JOI, 7 FEBRUARIE, DE LA 8.00 LA 14.00

[Citeste mai mult...]Comunicat de presa

Având în vedere apariţia într-o anumită parte a presei a unor articole tendenţioase legate de unele aspecte cuprinse într-un Raport al Curţii de Conturi a judeţului Hunedoara în urma unei misiuni de auditare financiară pentru anul 2011 derulate la Unitatea Administrativ Teritorială Brad, pentru corecta informare a opiniei publice, Primăria Municipiului Brad face următoarele precizări: Atat Raportul Curţii de Conturi cât şi Decizia emisă în urma raportului nu cuprind aspecte de natura penală în ceea ce priveşte activitatea financiar-contabilă desfasurata la Primaria municipiului Brad.   Decizia Curţii de Conturi emisă în urma raportului de audit efectuat a fost contestată în termenul prevazut de lege, practic fiind suspendată în aceasta perioadă aplicabilitatea unor măsuri de stabilire şi recuperarea unor eventuale prejudicii.

[Citeste mai mult...]