Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiALEGERI EUROPARLAMENTARE - 26 mai 2019

În vederea alegerilor pentru PARLAMENTUL EUROPEAN, ce vor avea loc în data de 26 mai 2019, DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI SEDIILE SECŢILOR DE VOTARE DIN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR.22, le găsiţi aici.

[Citeste mai mult...]Targul de Paste - la a XII-a editie!

   

[Citeste mai mult...]Informare privind dezbaterea si adoptarea proiectul bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Brad se va întruni în şedinţa pentru a dezbate şi a adopta: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD PENTRU ANUL 2019 Proiectul supus dezbaterii s-a afișat în data de 29 martie 2019 pe panoul de afişaj de la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenţei, nr.2. În conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate pot depune contestaţii privind proiectul de buget, în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia, respectiv 15 aprilie 2019, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Brad, la Compartimentul Relaţii Publice, prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei Municipiului Brad, strada Independenţei, nr.2, prin fax. la nr. 0254612669 sau prin e-mail la adresa bradprim@yahoo.com.

[Citeste mai mult...]Modificare plafon venituri lunare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Ca urmare a aprobării OUG nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică sau combustibili solizi se modifică plafonul de venituri lunare până la care poate fi solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinței. Noul plafon este 750 lei/persoană, față de 615 lei/persoană cât era anterior. Restul plafoanelor rămân neschimbate: - 1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încălzire cu energie termică; 786 lei/persoană pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încălzire cu energie termică.

[Citeste mai mult...]Intalnirea cu Mos Craciun in Piata Aurului Brad

[Citeste mai mult...]Procedura de atribuire autorizatii taxi

ANUNŢ privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi nr.34 și nr.37 pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a Ordinul M.I.R.A, nr.356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi cu H.C.L. nr.55/2008 privind aprobarea Modalităţilor şi declanşării procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi , aducem la cunoştinţă celor interesaţi următoarele:

[Citeste mai mult...]Ziua Armatei sarbatorita la Brad, in contextul Marii Uniri

[Citeste mai mult...]Constituirea si/sau reconstituirea dreptului de proprietate

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. II DIN LEGEA NR. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, PÂNĂ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 2018 , PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE POT FORMULA CERERI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ȘI/SAU RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE.

[Citeste mai mult...]Lansare de carte la Brad

[Citeste mai mult...]Let's do it, Romania! Let's do it, Brad!

Primăria municipiului Brad s-a înscris și în acest an la campania de curățenie „Let's Do It, Romania" derulată la nivel național în data de 15 septembrie 2018. În cadrul campaniei s-au înscris, până acum, peste 200 de voluntari din municipiul Brad, marea majoritate fiind elevi ai unităţilor şcolare, salariați ai primăriei și personal din cadrul unității militare. Acțiunea va avea loc în data de 15 septembrie 2018, începand cu ora 9.00, având ca punct de pornire sediul Primăriei municipiului Brad. La sediul primăriei se va desfășura înregistrarea voluntarilor și instructajul colectiv privind normele de siguranță. Participanţii, voluntari la această acţiune, vor desfăşura activităţi de curăţenie în unele zone din municipiu Brad. Zonele vizate care vor fi curăţate sunt: malurile pârâului Luncoi, albia majoră a râului Crişul Alb, Parcul Tineretului, terasamentul căii ferate înguste, terasamentul fostei căi ferate şi altele. Prin aceasta acțiune participanții doresc sa atragă atenția asupra lipsei de simț civic a celor care aruncă deșeuri menajere în locuri neamenajate. Primăria municipiului Brad, organizatorul de la nivel național şi operatorul local de salubrizare vor pune la dispoziţia voluntarilor logistica necesară pentru buna desfăşurare a acţiunii. Așteptăm ca la această acțiune să participe un număr cât mai mare de voluntari!  

[Citeste mai mult...]