Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiIntalnirea cu Mos Craciun in Piata Aurului Brad

[Citeste mai mult...]Procedura de atribuire autorizatii taxi

ANUNŢ privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi nr.34 și nr.37 pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a Ordinul M.I.R.A, nr.356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi cu H.C.L. nr.55/2008 privind aprobarea Modalităţilor şi declanşării procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi , aducem la cunoştinţă celor interesaţi următoarele:

[Citeste mai mult...]Ziua Armatei sarbatorita la Brad, in contextul Marii Uniri

[Citeste mai mult...]Constituirea si/sau reconstituirea dreptului de proprietate

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. II DIN LEGEA NR. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, PÂNĂ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 2018 , PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE POT FORMULA CERERI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ȘI/SAU RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE.

[Citeste mai mult...]Lansare de carte la Brad

[Citeste mai mult...]Let's do it, Romania! Let's do it, Brad!

Primăria municipiului Brad s-a înscris și în acest an la campania de curățenie „Let's Do It, Romania" derulată la nivel național în data de 15 septembrie 2018. În cadrul campaniei s-au înscris, până acum, peste 200 de voluntari din municipiul Brad, marea majoritate fiind elevi ai unităţilor şcolare, salariați ai primăriei și personal din cadrul unității militare. Acțiunea va avea loc în data de 15 septembrie 2018, începand cu ora 9.00, având ca punct de pornire sediul Primăriei municipiului Brad. La sediul primăriei se va desfășura înregistrarea voluntarilor și instructajul colectiv privind normele de siguranță. Participanţii, voluntari la această acţiune, vor desfăşura activităţi de curăţenie în unele zone din municipiu Brad. Zonele vizate care vor fi curăţate sunt: malurile pârâului Luncoi, albia majoră a râului Crişul Alb, Parcul Tineretului, terasamentul căii ferate înguste, terasamentul fostei căi ferate şi altele. Prin aceasta acțiune participanții doresc sa atragă atenția asupra lipsei de simț civic a celor care aruncă deșeuri menajere în locuri neamenajate. Primăria municipiului Brad, organizatorul de la nivel național şi operatorul local de salubrizare vor pune la dispoziţia voluntarilor logistica necesară pentru buna desfăşurare a acţiunii. Așteptăm ca la această acțiune să participe un număr cât mai mare de voluntari!  

[Citeste mai mult...]Prelucraerea datelor cu caracter personal

» INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal » FORMULARE pentru exercitarea dreptului privind prelucrarea datelor cu caracter personal:    » CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACCES privind prelucrarea datelor cu caracter personal

[Citeste mai mult...]Targ de Paste - editia XI -a, 2018

Va invitam la cea de-a XI-a ediție a ”Târgului de Paște”, eveniment ce aduce impreună copii, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale și brădeni care vor să ajute 10 familii aflate în situații de dificultate.  

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2018

Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport/educație/culte/social pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . 2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : fonduri publice - 380.000 lei 3. Durata proiectelor : 15.12.2018 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 27 martie 2018 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Brad, 335200, Primăria municipiului Brad str. Independenţei nr. 2 6. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 28 martie ora 10 , Primăria municipiului Brad

[Citeste mai mult...]Bblioteca Municipala ,,Gheorghe Parvu" Brad este online

În cadrul proiectelor de investiţii ale Primăriei Municipiului Brad pe anul 2017, s-a aflat şi achiziţionarea pentru Biblioteca Municipală „Gheorghe Pârvu" Brad a Sistemului integrat de bibliotecă TinREAD. Cu ajutorul acestui sistem fiecare utilizator are acces online la fondul de carte al bibliotecii utilizând adresa http://89.122.26.234:8080/opac sau accesând site-ul bibliotecii cu adresa https://biblioteca-municipala-brad7.webnode.ro . Cu ajutorul catalogului online fiecare utilizator va putea căuta după domeniu, autor, titlu sau cuvinte cheie publicaţiile din fondul de carte al bibliotecii, iar după realizarea contului de cititor al bibliotecii, abonaţii se pot autentifica în sistem şi îşi pot verifica împrumuturile în curs sau datele de expirare ale perioadei de împrumut. Sistemul mai are ca utilitate şi faptul că utilizatorii pot verifica disponibilitatea unui document şi pot solicita rezervarea acestuia. Deocamdată au fost înscrise publicaţiile cele mai căutate în randul cititorilor urmand a fi introdus pe parcurs tot fondul de carte al bibliotecii.

[Citeste mai mult...]