Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiDezvelirea si slujba de sfintire a bustului din bronz al EROULUI NATIONAL Avram Iancu - 15 iunie 2019

[Citeste mai mult...]1 IUNIE 2019 - SARBATOAREA COPILARIEI LA BRAD

[Citeste mai mult...]NOAPTEA MUZEELOR 2019

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2019

Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA, CF 4374962, str. Independenţei nr. 2 telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro , invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport/culte este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . 2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : fonduri publice - 550.000 lei 3. Durata proiectelor : 15 decembrie 2019. 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 14 iunie 2019 ora 12,00. 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Brad, 335200, Primăria municipiului Brad, str. Independenţei nr. 2 6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 17-18 iunie 2019.

[Citeste mai mult...]ALEGERI EUROPARLAMENTARE - 26 mai 2019

În vederea alegerilor pentru PARLAMENTUL EUROPEAN, ce vor avea loc în data de 26 mai 2019, DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI SEDIILE SECŢILOR DE VOTARE DIN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR.22, le găsiţi aici.

[Citeste mai mult...]Targul de Paste - la a XII-a editie!

   

[Citeste mai mult...]Informare privind dezbaterea si adoptarea proiectul bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Brad se va întruni în şedinţa pentru a dezbate şi a adopta: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD PENTRU ANUL 2019 Proiectul supus dezbaterii s-a afișat în data de 29 martie 2019 pe panoul de afişaj de la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenţei, nr.2. În conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate pot depune contestaţii privind proiectul de buget, în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia, respectiv 15 aprilie 2019, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Brad, la Compartimentul Relaţii Publice, prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei Municipiului Brad, strada Independenţei, nr.2, prin fax. la nr. 0254612669 sau prin e-mail la adresa bradprim@yahoo.com.

[Citeste mai mult...]Modificare plafon venituri lunare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Ca urmare a aprobării OUG nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică sau combustibili solizi se modifică plafonul de venituri lunare până la care poate fi solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinței. Noul plafon este 750 lei/persoană, față de 615 lei/persoană cât era anterior. Restul plafoanelor rămân neschimbate: - 1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încălzire cu energie termică; 786 lei/persoană pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încălzire cu energie termică.

[Citeste mai mult...]Intalnirea cu Mos Craciun in Piata Aurului Brad

[Citeste mai mult...]Procedura de atribuire autorizatii taxi

ANUNŢ privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi nr.34 și nr.37 pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a Ordinul M.I.R.A, nr.356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi cu H.C.L. nr.55/2008 privind aprobarea Modalităţilor şi declanşării procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi , aducem la cunoştinţă celor interesaţi următoarele:

[Citeste mai mult...]