Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Raport anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale Primariei municipiului Brad pentru anul 2016

Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor religioase, culturale și sportive în vederea acordării de finanțare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2016 , s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari:

1. Domeniul: SPORTIV SI RECREATIV

1. Empi Karate Club Brad - ,,Campioni pentru Brad" - 15.000 lei

2. Asociația Sportivă Metalul Criscior - ,,Sistem organizat de selecție și pregătire pentru participarea la competiții" - 30.000 lei

3. CSA Aurul Brad -  ,,Pregatirea sportivilor și participarea la competiții de fotbal si aeromodelism în anul 2016" - 140.000 lei

4. Asociația Montană "Speozarand" - ,,Aventură, sport si recreere" - 3.000 lei

5. Asociatia Intersectia 21 Brad - ,,Menținerea unei vieți active prin mișcare, recreere, și socializare persoane cu nevoi speciale" - 12.000 lei

1. Domeniul: RELIGIOS

1. Parohia Ortodoxă Română Țărățel - ,,Restaurare pictură și finisaje interioare" - 6.500 lei

2. Parohia Romano - Catolică Brad - ,, Reabilitarea termică a ferestrelor si ușilor interioare al lăcașului de cult Biserica Romano Catolică" - 10.000 lei

3. Parohia Ortodoxă Română Brad III - ,,Biserica Parohiei Ortodoxe Brad III- Centru spiritual al comunității creștine din zonă" - 75.000 lei

4. Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn - ,,Restaurare pictură bisericească" - 5.000 lei

5. Parohia Greco-Catolică Brad - ,,Intreținere lăcaș de cult" - 3.500 lei