Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2017

Ca urmare a solicitării de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general conform Secţiunii a 2-a, art. 17 din Legea 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independentei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul postal 335200, tel.: 0254/612665, fax.: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com.anunţă proiectele sportive, culturale si religioase câştigătoare, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.


ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

1. Ca urmare a participării la selecţia publică a proiectelor sportive, culturale si religioase în vederea acordării de finanţare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din 25.05.2017 , se vor atribui contracte de finanţare nerambursabilă următorilor beneficiari:

1. Domeniul: SPORTIV

Proiect nr. 1 solicitant Empi Karate Club Brad - suma aprobată 15.000 lei
Titlul proiectului : ,, Campioni pentru Brad"

Proiect nr. 5 solicitant Asociația Metalul Crișcior Brad - suma aprobată 30.000 lei
Titlul proiectului :,, Sistem organizat de selecție și pregătire pentru participare la competiții''

Proiect nr. 6 solicitant Clubul sportiv,, Armata- Aurul" Brad - suma aprobată 145.000 lei
Titlul proiectului : Pregătirea sportivilor și participarea la competiții de fotbal și aeromodelism in anul 2017 " ;

Proiect nr. 7 solicitant Asociația Intersecția 21 Brad - suma aprobată 10.000 lei
Titlul proiectului : ,,Menținerea unei vieți active prin mișcare, recreere și socializare persoane cu nevoi speciale";

2. Domeniul : CULTURAL

3. Proiect nr. 9 solicitant Asociația Culturală Doina Crișului Brad - suma aprobată 40.000 lei
Titlul proiectului: "Dansuri, tradiții și obiceiuri ale municipiului Brad pe scene internaționale";

3. Domeniul: RELIGIOS

Proiect nr. 2 solicitant Parohia Ortodoxă Română Țărățel - suma aprobată 15.000 lei
Titlul proiectului : ,, Spălare, curățare pictură și finisaje interioare";

Proiect nr. 3 solicitant Parohia Romano Catolică Brad - suma aprobată 10.000 lei
Titlul proiectului : "Reparații, zugraveli interioare și vopsirea tâmplăriei de lemn la Biserica Romano - Catolică";

Proiect nr. 4 solicitant Parohia Ortodoxă Română Brad III - suma aprobată 100.000 lei
Titlul proiectului : ,, Biserica Parohiei Ortodoxe Brad III - Centru spiritual al comunității creștine din zonă";

Proiect nr. 8 solicitant Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn - suma aprobată 25.000 lei
Titlul proiectului: "Restaurare pictură in lăcașul de cult":

2. Autoritatea contractantă, respectiv Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independentei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul postal 335200, tel.: 0254/612665, fax.: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com, atribuie contractele de finanţare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menţionaţi, în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 şi 38 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.