Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2018

Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport/educație/culte/social pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : fonduri publice - 380.000 lei
3. Durata proiectelor : 15.12.2018
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 27 martie 2018
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Brad, 335200, Primăria municipiului Brad str. Independenţei nr. 2
6. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 28 martie ora 10 , Primăria municipiului Brad
7. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 28-29 martie 2018.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici, și poate fi descărcat în format editabil aici