Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2019

Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA, CF 4374962, str. Independenţei nr. 2 telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro , invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport/culte este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : fonduri publice - 550.000 lei
3. Durata proiectelor : 15 decembrie 2019.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 14 iunie 2019 ora 12,00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Brad, 335200, Primăria municipiului Brad, str. Independenţei nr. 2
6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 17-18 iunie 2019.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

CULTURA: 50.000 lei
SPORT: 250.000 lei
CULTE: 250.000 lei

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici, și poate fi descărcat în format editabil aici .