Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Brad pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:
» P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Brad pentru anul 2020

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro - la secțiunea Transparență Decizională;
- la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenței, nr. 2 (panoul de afișaj);
- în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad „Zarandul".

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot transmite, în scris, până la data de 19 noiembrie 2019, astfel:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: bradprim@yahoo.com;
- prin poștă pe adresa: strada Independenței, nr. 2, Brad, județul Hunedoara;
- la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea "Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre...."
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectele de hotărâre în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 19 noiembrie 2019.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0254 612 665, 0254 612 666, e-mail: bradprim@yahoo.com.