Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2008 - semestrul I

Pentru vizualizare aveti nevoie de Adobe Reader

 

 

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2008 - privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008

Horărârea nr.2/2008 - privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.3/2008 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008

Hotărârea nr.4/2008 - privind aprobarea cumpărării suprafeţei de 79 mp. de teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17

Hortărârea nr.5/2008 - privind asocierea municipiului Brad cu judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară ,, AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotărârea nr.6/2008 - privind aprobarea efectuării unor reparaţii la cinci spaţii comerciale, situate în Piaţa agroalimentară, de către actualii chiriaşi, pe cheltuiala lor şi compensarea unor părţi din aceste cheltuieli cu chiria aferentă spaţiilor

Hotărârea nr.7/2008 - privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2008

Hotărârea nr.8/2008 - privind stabilirea taxei de păşunat şi de cosit în municipiul Brad

Hotărârea nr.9/2008 - privind alocarea unor sume pentru serbarea „Zilei Îndrăgostiţilor” şi ,, Dragobete”

Hotărârea nr.10/2008 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.11/2008 - privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 16,80 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui punct de lucru pentru recoltări de probe biologice

Hotărârea nr.12/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din apartament în spaţiu comercial şi alee de acces” în Brad, str. Iazului bloc 27 sc. 1 ap. 1 parter

Hotărârea nr.13/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din apartament în cabinet de medicină dentară (cabinet stomatologic)” în Brad, str. Spitalului bloc 18 sc. 2 ap. 18 parter

Hotărârea nr.14/2008 - privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Hotărârea nr.15/2008 - privind darea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad

Hotărârea nr.16/2008 - privind prelungirea contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul Brad

Hotărârea nr.17/2008 - privind transmiterea fără plată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Bucureşti a unei suprafeţe de teren pentru realizarea investiţiei ,,Bloc de locuinţe pentru tineri, 40 apartamente, P+3 E, str.Dacilor” în municipiul Brad

Hotărârea nr.18/2008 - privind aprobarea încheierii unei asocieri între Consiliul local al municipiului Brad, Grupul de iniţiativă din Comunitatea Romă „Şteampurile Vechi” şi Societatea Naţională de Cruce Roşie Hunedoara - Subfiliala Brad

Hotărârea nr.19/2008 - privind aprobarea aplicării Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin ,,REABILITAREA SI EXTINDEREA PARCULUI TINERETULUI BRAD”

Hotărârea nr.20/2008 - privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Hotărârea nr.21/2008 - privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Februarie

Hotărârea nr.22/2008 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008

Hotărârea nr.23/2008 - pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 3/2008 privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008

Hotărârea nr.24/2008 - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad

Hotărârea nr.25/2008 - privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale

Hotărârea nr.26/2008 - privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 13 din blocul 60, sc. 1 de pe str.Aleea Patriei, municipiul Brad fostului chiriaş

Hotărârea nr.27/2008 - privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea volumelor ,,Munţii, moţii şi lumea” şi ,,Cărări prin Apuseni”

Hotărârea nr.28/2008 - privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2008

Hotărârea nr.29/2008 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.30/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Două magazii pentru materiale şi platformă betonată cu zid de sprijin” în Brad sat Mesteacăn nr.103

Hotărârea nr.31/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare apartament în spaţiu comercial şi creare acces din exterior” în Brad, str. Cuza Vodă bloc 11 sc. 2 ap. 11 parter

Hotărârea nr.32/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Schimbare destinaţie din apartament în cabinet stomatologic” în Brad, str. Cuza Vodă bloc 14 sc. 2 ap. 16 parter

Hotărârea nr.33/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din magazie utilaje agricole în spaţiu de producţie brichete din rumeguş” în Brad str. Lunca nr. 35

Hotărârea nr.34/2008 - pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2008 privind asocierea municipiului Brad cu judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară ,, AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotărârea nr.35/2008 - privind asocierea municipiului Brad cu judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară ,, AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotărârea nr.36/2008 - privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

Hotărârea nr.37/2008 - privind preluarea în vederea exploatării de la SC CONVERSIM SA BUCUREŞTI clădirii Muzeului ,,Aurului Brad” şi a punctului turistic subteran

Hotărârea nr.38/2008 - privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice „Modernizare strada Şteampurile Vechi municipiul Brad, judeţul Hunedoara”

Martie

Hotărârea nr.39/2008 - privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al bugetului local pe anul 2007

Hotărârea nr.40/2008 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 pentru municipiul Brad

Hotărârea nr.41/2008 - privind aprobarea utilizării fondului de rulment provenit din excedentul bugetului local din anii precedenţi pentru realizarea unor lucrări de investiţii în municipiul Brad

Hotărârea nr.42/2008 - privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 3/2008 şi a Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 23/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad

Hotărârea nr.43/2008 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.44/2008 - privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere

Hotărârea nr.45/2008 - privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad” şi Primăria municipiului Brad

Hotărârea nr.46/2008 - pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 7/2008 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad

Hotărârea nr.47/2008 - privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Hotărârea nr.48/2008 - privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 9 din blocul M 4, sc. 1 de pe str. 9 Mai, municipiul Brad foştilor chiriaşi

Hotărârea nr.49/2008 - privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 8 din blocul M 4, sc. 1 de pe str. 9 Mai, municipiul Brad fostului chiriaş

Hotărârea nr.50/2008 - privind alocarea unor sume pentru organizarea celei de a XII-a ediţii a Festivalului Concurs Naţional ,, Comori folclorice” în municipiul Brad

Hotărârea nr.51/2008 - privind alocarea unor sume pentru organizare ,, Serbărilor Primăverii” în municipiul Brad

Hotărârea nr.52/2008 - privind aprobarea sărbătoririi ,,Zilei Internaţionale a Rromilor” în municipiul Brad

Hotărârea nr.53/2008 - privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad domnului ing. CIOCAN IOAN - veteran de război

Hotărârea nr.54/2008 - pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2008

Hotărârea nr.55/2008 - privind aprobarea unor reglementări referitoare la funcţionarea Serviciului de taximetrie în municipiul Brad

Hotărârea nr.56/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare şi extindere magazin, depozit în pensiune şi bază de agrement, terenuri sportive ” în Brad, str. Horea nr. 44

Aprilie

Hotărârea nr.57/2008 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008

Hotărârea nr.58/2008 - privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Radovici Emilian Teofil

Hotărârea nr.59/2008 - privind înfiinţarea ,,Serviciului public de gospodărire comunală” în municipiul BRAD

Hotărârea nr.60/2008 - privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Asociaţia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad

Hotărârea nr.61/2008 - privind vânzarea prin licitaţie publică a unor schelete metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12- 16 din municipiul Brad

Hotărârea nr.62/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.42/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad

Hotărârea nr.63/2008 - privind concesionarea prin licitaţie publică a patru parcele de teren situate în Brad str. Avram Iancu – zona Pieţei agroalimentare aparţinând domeniului privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.64/2008 - privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Hotărârea nr.65/2008 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.66/2008 - privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2008

Hotărârea nr.67/2008 - privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,Floare de Colţ” Brad

Hotărârea nr.68/2008 - privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,Pinochio” Brad

Hotărârea nr.69/2008 - privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,, Mircea Sântimbreanu” Brad

Mai

Hotărârea nr.70/2008 - privind validarea mandatului unui consilier local

Hotărârea nr.71/2008 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.72/2008 - privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei Maria Tudor pentru tipărirea volumului,, O viaţă în cântec” – culegere de folclor din Ţara Moţilor

Hotărârea nr.73/2008 - privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Vanca Tiberiu pentru tipărirea volumului ,,Scrinul cu tablete”

Hotărârea nr.74/2008 - privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 20 mp. de teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării unei rulote Fast Food

Hotărârea nr.75/2008 - privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în Brad sat Mesteacăn aparţinând domeniului public al municipiului Brad

Hotărârea nr.76/2008 - privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil din proprietatea privată a municipiului Brad

Hotărârea nr.77/2008 - privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată

Hotărârea nr.78/2008 - privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,, PROMEDIU” Brad

Hotărârea nr.79/2008 - privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Tinerilor pentru Tehnică şi Educaţie - ONG Brad

Hotărârea nr.80/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 182/2005 privind modificarea unor taxe locale pentru prestările efectuate de către Compartimentul Agricol şi Cadastru

Hotărârea nr.81/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spaţiu comercial prin etajare şi recompartimentare imobil existent”  în Brad str. Avram Iancu nr. 12

Hotărârea nr.82/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din apartament în spaţiu comercial ”  în Brad, str. Libertăţii bloc A 5 ap. 17 parter

Hotărârea nr.83/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Locuinţă P+M, piscină, foişor, anexe gospodăreşti, împrejmuire şi fosă septică”  în Brad str. Moţilor fn

Hotărârea nr.84/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare locuinţă în spaţiu comercial şi amenajare acces din exterior ” în Brad, str. Avram Iancu bloc 4 ap. 1

Hotărârea nr.85/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Ansamblu locuinţe”  în Brad str. Moţilor f.n.

Hotărârea nr.86/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Transformare locuinţă în birou şi amenajare acces din exterior ”  în Brad, str. 9 Mai bloc 2 ap. 17 parter

Hotărârea nr.87/2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Modificări interioare şi exterioare în vederea schimbării destinaţiei locuinţei în spaţiu comercial”  în Brad str. Avram Iancu nr. 22

Iunie

Hotărârea nr.88/2008 -  privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad

Hotărârea nr.89/2008 - privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului Brad

Hotărârea nr.90/2008 - privind constituirea Consiliului local al municipiului Brad

Hotărârea nr.91/2008 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.92/2008 - pentru alegerea viceprimarului municipiului Brad

Hotărârea nr.93/2008 - privind aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate