Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2009 - semestrul II

Index hotărâri 

 

Iulie

Hotărârea nr.75/2009 - privind modificarea preţurilor - tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeţul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA DEVA

Hotărârea nr.76/2009 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Hotărârea nr.77/2009 - pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere

Hotărârea nr.78/2009 - privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL" ORADEA şi Consiliul local al municipiului Brad

Hotărârea nr.79/2009 - privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.80/2009 - privind atribuirea denumirii ,, PIAŢA EUROPA" parcului amplasat la intersecţia str. Republicii cu str.1 Mai din municipiul Brad

Hotărârea nr.81/2009 - privind montarea unor panouri şi indicatoare de semnalizare pentru monumentul istoric „Linie ferată îngustă industrială Brad - Crişcior"

Hotărârea nr.82/2009 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării ,,Monografia municipiului Brad - Ediţia a III-a"

Hotărârea nr.83/2009 - privind aprobarea Proiectului „Reabilitare infrastructură municipală - str. Decebal, Brad, jud. Hunedoara"

Hotărârea nr.84/2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din spaţiu de locuit în spaţiu prestări servicii" în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1 B, et. 4, ap. 28

 

August

Hotărârea nr.85/2009 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Hotărârea nr.86/2009 -  privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 14 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei case ecologice din lemn

Hotărârea nr.87/2009 - privind schimbarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara - Deva

Hotărârea nr.88/2009 - privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Inspectoratului de Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi, Sprijin şi Intervenţie Brad

Hotătârea nr.89/2009 - privind trecerea locuinţelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente

Hotătârea nr.90/2009 - pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto str. G-ral Vasile Milea - str. Dacilor, municipiul Brad, judeţul Hunedoara"

Hotărârea nr.91/2009 -  privind aprobarea schimbului de locuinţe între doi chiriaşi

Hotărârea nr.92/2009 - privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad"

Hotărârea nr.93/2009 - privind repartizarea garsonierei nr. 32 din blocul 29 situat în Brad str. Aleea Privighetorilor

Hotărârea nr.94/2009 - privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad

 

Septembrie

Hotărârea nr.95/2009 - privind acordul Consiliului local Brad pentru încheierea unui contract de închiriere cu actualii proprietari ai imobilului situat în Brad str. Republicii nr. 18- sediul Primăriei municipiului Brad pentru menţinerea afectaţiunii acestui imobil pe o perioadă de 3 ani

Hotărârea nr.96/2009 - privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Brad a unui imobil

Hotărârea nr.97/2009 - privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad

Hotărârea nr.98/2009 -  privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.99/2009privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 24 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia de comerţ

Hotărârea nr.100/2009 - privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 10,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet de psihologie

Hotărârea nr.101/2009 - privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 65 mp. din Punctul Termic nr. 5 situat pe str. Aleea Privighetorilor în vederea amenajării unui sediu administrativ

Hotărârea nr.102/2009 - privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere" situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Hotărârea nr.103/2009 - privind constituirea unei comisii pentru verificarea situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuţie a investiţiei ,,Locuinţe sociale str. Şteampurile Vechi" din municipiul Brad

Hotărârea nr.104/2009 - privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad pe perioada 01.11.2009- 31.03.2010

Hotărârea nr.105/2009 - privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia ,,CULTURART" ALBA IULIA

Hotărârea nr.106/2009 - privind vânzarea cu plata în rate a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, situat în Brad str. Salciei nr. 3, domnului Vultur Vasile titularul contractului de închiriere

Hotărârea nr.107/2009 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

 

Octombrie

Hotărârea nr.108/2009- privind aprobarea Proiectului şi investiţia obiectivului „Reabilitare generală la Colegiul Naţional Avram Iancu Brad,municipiul Brad, judeţul Hunedoara"

Hotărârea nr.109/2009 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Hotărârea nr.110/2009 - privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în municipiul Brad

Hotărârea nr.111/2009 - privind organizarea ,,Serbărilor Toamnei" în municipiul Brad

Hotărârea nr.112/2009 - privind acordul de participare a Primăriei municipiului Brad la licitaţia

Hotărârea nr.113/2009 - privind achiziţionarea unei suprafeţe de 500 mp. de teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor locuinţe sociale

Hotărârea nr.114/2009 - privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.115/2009 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.116/2009 - privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.117/2009 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC Compania Naţională de Investiţii SA a terenului în suprafaţă de 1335 mp situat în municipiul Brad str. Libertăţii identificat prin CF nr. 60581 nr. cadastral 60581 pe durata construirii obiectivului ,,Sală de sport"

Hotărârea nr.118/2009 - pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2003 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineret, destinate închirierii din locuinţele reabilitate prin ANL Bucureşti situate în Brad str. Aleea Patriei nr. 2

Hotărârea nr.119/2009 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.120/2009 - privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 6 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Republicii adiacent blocului 18-28 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţie de comerţ

Hotărârea nr.121/2009 - privind schimbarea denumirii tronsonului II din strada ,, Republicii" în strada ,,1 Decembrie 1918" în municipiul Brad

Hotărârea nr.122/2009 - privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005

Hotărârea nr.123/2009 - pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ ,,Spălătorie auto, service auto,bar" în Brad str. Vânătorilor nr. 83

Hotărârea nr.124/2009 - privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad

Hotărârea nr.125/2009 - privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă

Hotărârea nr.126/2009 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Noiembrie

Hotărârea nr.127/2009 - pentru rectificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 21/2009 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Hotărârea nr.128/2009 -  privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Uibariu Maria Lăcrămioara

Hotărârea nr.129/2009 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Hotărârea nr.130/2009 - privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităţi

Hotărârea nr.131/2009 - privind aprobarea unei taxe speciale pentru folosirea sălii ,,Casei Căsătoriilor" după oficierea căsătoriei

Hotărârea nr.132/2009 - privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului local al municipiului Brad

Hotărârea nr.133/2009 - privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, Piaţă agroalimentară, Obor şi Piaţa Industrială

Hotărârea nr.134/2009 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Hotărârea nr.135/2009 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara

Hotărârea nr.136/2009 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Hotărârea nr.137/2009 - privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1208,41 mp. de teren situat în municipiul Brad sat Ruda Brad

Hotărârea nr.138/2009 - privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia de comerţ

Hotărârea nr.139/2009 - privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din incinta Dispensarului Policlinic Brad pentru medici de familie, medici stomatologi, tehnicieni dentari şi medici specialişti

Hotărârea nr.140/2009 - privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad

Hotărârea nr.141/2009 - privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.142/2009 - privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad

Hotărârea nr.143/2009 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.144/2009 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2010

Hotărârea nr.145/2009 - privind repartizarea unor locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2

Hotărârea nr.146/2009 - privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere" situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Hotărârea nr.147/2009 - privind acordarea unei DIPLOME DE EXCELENŢĂ, domnului Palla Giancarlo proprietarul grupului de firme SC TEBA BRAD INDUSTRY SRL şi TEBA BRAD INDUSTRY COTON DIVISION SRL


Decembrie

Hotărârea nr.148/2009 - privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Hotărârea nr.149/2009 - privind validarea mandatului unui consilier local

Hotărârea nr.150/2009 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

Hotărârea nr.151/2009 - privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Brad str. Cuza Vodă nr. 12

Hotărârea nr.152/2009 - privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Brad str. Republicii nr. 18

Hotărârea nr.153/2009 - privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul municipiului Brad

Hotărârea nr.154/2009 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad

Hotărârea nr.155/2009 - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Hotărârea nr.156/2009 - privind alocarea unei sume pentru organizarea Revelionului 2010 în aer liber în municipiul Brad

Hotărârea nr.157/2009 - privind constituirea unei Comisii pentru a efectua o verificare asupra bugetului de venituri şi cheltuieli a SC ACVACALOR SA BRAD

Hotărârea nr.158/2009 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 88/2007 privind completarea H.C.L. nr. 70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara"

Hotărârea nr.159/2009 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara"

Hotărârea nr.160/2009 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 43/2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Staţie de selectare şi transfer şi platformă de compostare" în municipiul Brad