Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Documentatii de urbanism

Informare si consultare - documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului

8 decembrie 2011


 

» PUZ - INTENŢIE DE ELABORARE - Plan Urbanistic Zonal, „Construire biserică Greco -Catolice în Brad str. Cloşca nr. 10 

19 martie 2012


 

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLAN URBANISTIC ZONAL „Construirea unei biserici Greco -Catolice" în Brad, str. Cloşca, nr. 10 

» PUZ - INTENŢIE DE ELABORARE - Plan Urbanistic Zonal, „Spaţiu comercial PENNY MARKET Brad, str. Vânătorilor nr.56" 

     - Panou de prezentare

     - Memoriu de prezentare

     - Regulament local de urbanism

     - Reglementări urbanistice

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR - PLAN URBANISTIC ZONAL „Schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial" în Brad, str. Aleea Poştei Bl. 10 sc.3 ap.42.

11 ianuarie 2013


 

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLAN URBANISTIC ZONAL„schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial" în Brad, str.Al. Poştei, Bl. 10, sc.3, ap.42

» PUZ - INTENŢIE DE ELABORARE - Plan Urbanistic Zonal, „Spaţiu comercial PENNY MARKET Brad, str. Vânătorilor nr.56"  

     - Panou de prezentare

     - Memoriu de prezentare

     - Reglementări urbanistice

12 mai 2014


 

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „construirea unui Spatiu comercial si spatii de locuit D+P+1E+M " în Brad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11

    - Panou de prezentare

    - Memoriu de prezentare şi Reglementări urbanistice

    - Zonificare

24 iulie 2014


» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „construirea unui Spatiu comercial si spatii de locuit D+P+1E+M " în Brad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11

    - Panou de prezentare 


9 februarie 2015

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIREA UNUI LACAȘ DE CULT MARTORII LUI IEHOVA" în Brad, str.Nestor Lupei nr.15

    - Panou de prezentare

    - Memoriu de prezentare şi Reglementări urbanistice

    - Zonificare


12 martie 2015

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIREA UNUI LACAȘ DE CULT MARTORII LUI IEHOVA" în Brad, str.Nestor Lupei nr.15

    - Panou de prezentare


11 februarie 2016

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPR PROPUNERILOR - PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construirea unui bazin piscicol cu extracţie de agregate minerale în Brad, sat Ţărăţel, Fn.

    - Încadrarea în zonă

   - Situaţia existentă

   - Proprietatea asupra terenurilor

   - Reglementări - etapa I

   - Reglementări - etapa a II-a


10 martie 2016

» DEZBATEREA PUBLICĂ de CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR - PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru construirea unui bazin piscicol cu extracţie de agregate minerale în Brad, sat Ţărăţel, Fn.

   - Panou de prezentare

   - Minuta şedinţei


» INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire,loc de joaca pentru copii, alei carosabile și pietonale,parcări și zone verzi amenajate" în Brad zona str. Dacilor și Aleea Privighetorilor

   - Planşă reglementări

   - Panou de informare


»  CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PLAN URBANISTIC ZONAL
,,Construire blocuri de locuințe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire,loc de joaca pentru copii, alei carosabile și pietonale,parcări și zone verzi amenajate" în Brad zona str. Dacilor și Aleea Privighetorilor

   - Panou de prezentare


»  CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PLAN URBANISTIC ZONAL
,,Construire blocuri de locuințe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire,loc de joaca pentru copii, alei carosabile și pietonale,parcări și zone verzi amenajate" în Brad zona str. Dacilor și Aleea Privighetorilor

   - Panou de prezentare


» INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal ,,schimbare destrinaţie apartament în spațiu birouri și realizare alee de acces din trotuar"în Brad, str. Gen. V. Milea Bl. B3, ap.2."

   - Panou de prezentare

   - Planşă reglementări


 » INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal "Extinderea și amenajrea construcției existente în sală de evenimente" în Brad, str. Lunca nr. 25.

   - Panou de prezentare

   - Planşă reglementări


» INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal "Casă de vacanță, căsuțe camping, anexe, " în Brad, str. Valea Izvoarelor nr. 23

   - Panou de prezentare

   - Planşă reglementări


» INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinație apartament în spațiu comercial " în Brad str. Gen. V. Milea, Bl. B3, ap.3

   - Panou de prezentare


» CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILIOR Plan Urbanistic Zonal  „Schimbare apartament în spațiu comercial" în Brad, str. Gen. V. Milea, Bl. B3, ap.3

   - Panou de prezentare


» CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILIOR Plan Urbanistic Zonal  „Schimbare apartament în spațiu comercial" în Brad, str. Gen. V. Milea, Bl. B3, ap.3

   - Panou de prezentare


» CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILIOR Plan Urbanistic Zonal  „,,Construire Spații comerciale în Brad, B-dul Republicii nr. 22C și 22D"

   - Panou de prezentare


» CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILIOR Plan Urbanistic Zonal  „,,Construire Spații comerciale în Brad, B-dul Republicii nr. 22C și 22D"

   - Panou de prezentare


»  Intenție de elaborare PUZ ,,CONSTRUIRE SUPERMAKET LIDL ÎN REGIM P+1E, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE LA PARTER ȘI ÎN INCINTĂ, AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN ÎN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER".

Ințiator: SC LIDL ROAMNIA SCS

   - Panou de prezentare


»  Intenție de elaborare PUZ ,,AMENAJARE PARCARE, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI BANNERE PUBLICITARE".

Ințiator: SC KROMA FOOD SRL

   - Panou de prezentare


» CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILIOR Plan Urbanistic Zonal  ,,AMENAJARE PARCARE, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI BANNERE PUBLICITARE"

   - Panou de prezentare