Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Ajutorul pentru incalzirea locuintei in sezonul rece

Index acte necesare

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE 2013 - 2014

VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 786 LEI - ENERGIE TERMICA
(pentru PERSOANE SINGURE - 1082 LEI)
VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - LEMNE
VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - ENERGIE ELECTRICĂ


Cerere - declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Adeverinţă de venit /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie pentru toţi membrii familiei (venituri aferente lunii anterioare depunerii cererii )
Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani - copie
Certificat de nastere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani - copie
Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi - copie
Contract apartament / casa - copie
Adeverinta eliberată de Administratia Financiară din care sa rezulte veniturile realizate din alte activitati
Adeverinţă eliberată de Asociaţia de Proprietari din care să rezulte nr. de persoane luate în evidenţă la calculul taxelor comune
Adeverinţă eliberată de Registrul agricol din care sa rezulte terenurile si animalele deţinute în proprietate/folosinţă
Certificat înmatriculare autoturism - copie

 MODEL DE CERERE

 Cererea si declaraţia pe proprie răspundere se găseşte la Asociaţia de Proprietari / Primăria municipiului Brad

DOSARUL PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI se depune la PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD până la data de
20 NOIEMBRIE 2013, pentru luna in curs. Dosarele depuse dupa aceasta data vor beneficia de ajutor incepand cu luna decembrie.


ATENŢIE!

"Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal" (art.32, O.U.G. 70/2011)
Orice modificare a situaţiei prezentate în cerere trebuie adusă la cunoştinţa autorităţilor, ÎN SCRIS şi în termenul de 5 ZILE, în caz contrar urmând a se înceta şi recupera ajutorul primit!