Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment protectia mediului, protectia muncii

« înapoi

  

1. Îndeplineşte prevederile legale specifice protecţiei mediului şi protecţiei muncii, în vigoare;
2. Efectuează controale privind întreţinerea zonelor verzi, cursurilor de apă interioare, starea de curăţenie a pieţelor, parcărilor, locurilor publice, locurilor de joacă pentru copii;
3. Conduce, urmăreşte şi răspunde de zone verzi, arii protejate, peisaj;
4. Întocmeşte programe de lucrări şi rapoarte de activitate pentru personalul muncitor angajat la întreţinerea mediului înconjurător ;
5. Colaborează cu Unitatea locală de monitorizare a serviciilor publice pe linia întreţinerii şi modernizării serviciului de iluminat public ;
6. Supraveghează şi intervine, după caz, la menţinerea în stare corespunzătoare a indicatoarelor de circulaţie şi asigură vizibilitatea acestora, conform Codului Rutier ;
7. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni , după caz, persoanelor fizice şi juridice care încalcă normele de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a peisajului urbanistic al municipiului ;
8. Organizează acţiuni comune cu instituţiile autorizate, cu privire la respectarea reglementărilor legale în domeniul protecţiei mediului ;
9. Efectuează instructajul şi întocmeşte fişele de protecţia muncii pentru personalul salariat al Aparatului de Specialitate al Primarului şi a unităţilor subordonate ;
10. Întocmeşte un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv în cadrul instituţiei conform modelului din Legea nr.132/2010 şi raportează lunar datele din acest registru Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
11. Răspunde de asigurarea protecţiei peisajului, menţinerea şi dezvoltarea zonelor verzi, respectarea regimului de protecţie a unor spaţii special amenajate : zone de agrement, turism, monumente istorice, arii protejate şi monumente ale naturii ;
12. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
13. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei municipiului Brad;
14. Răspunde de gestiunea materialelor achiziţionate pentru executarea lucrărilor ; asigură gestiunea fizică a stocului de materiale ;
15. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
16. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea materialelor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
17. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare;
18. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
19. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
20. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
21. Supraveghează şi verifică efectuarea , respectiv menţinerea curăţeniei de către personal în grupurile sanitare din sediul Primăriei Municipiului Brad, cu excepţia toaletelor folosite de persoanele de sex feminine;
22. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
23. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad