Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment secretariat

« înapoi 

1. Efectuează lucrări privind activitatea de secretariat;
2. Redactează acte administrative pe calculator, precum şi lucrările pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Brad;
3. Redactează rapoarte, situaţii ale Comitetului local de situaţii de urgenţă;
4. Ridică documentele trimise cu poşta secretă şi le predă funcţionarului de securitate sau, cu aprobarea Primarului Municipiului Brad, direct compartimentelor interesate;
5. Îndrumă persoanele care doresc să ia legătura cu conducerea;
6. Asigură legăturile telefonice în interiorul şi exteriorul Primăriei Municipiului Brad;
7. Asigură primirea şi transmiterea notelor telefonice;
8. Transmite informaţii, în mod operativ, către Compartimentul de informatică în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad;
9. Asigură secretariatul şedinţelor de lucru convocate de către primar;
10. Are atribuţii pe linie de control conform OMFP nr.946/2005 ;
11. Asigură sprijin pentru pregătirea unor protocoale;
12. Raportează şefului ierarhic superior problemele constatate şi propune soluţii de rezolvare a acestora;
13. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de şefii ierarhici superiori