Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Cabinet primar

« înapoi

1. Acordă consiliere pe probleme tehnice;
2. Coordonează şi urmăreşte în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului modul cum se realizează întreţinerea şi repararea reţelei stradale locale şi a pieţelor din municipiul Brad;
3. Urmăreşte modul cum se realizează administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad;
4. Urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi al protecţiei muncii;
5. Urmăreşte modul de respectare a reglementărilor în vigoare privind realizarea construcţiilor în municipiul Brad;
6. Confirmă bonurile de transport şi foile de parcurs pentru utilajele şi maşinile care execută lucrări şi servicii pentru Primăria Municipiului Brad;
7. Monitorizează executarea lucrărilor care se efectuează în teren de către muncitorii angajaţi ai Primăriei municipiului Brad;
8. Propune aplicarea de sancţiuni muncitorilor pentru neexecutarea lucrărilor;
9. Colaborează cu Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului în vederea rezolvării problemelor financiar-contabile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi sprijină rezolvarea acestor probleme;
10. Colaborează cu Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate în vederea întocmirii de note contabile, balanţa de verificare şi execuţie bugetară a veniturilor şi cheltuielilor;
11. Colaborează cu Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate în vederea întocmirii angajamentelor bugetare şi legale;
12. Colaborează cu Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate în vederea transmiterii unor situaţii financiar-contabile către D.G.F.P.Hunedoara ;
13. Colaborează cu Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate în vederea:
- introducerii în programul SICO a facturilor înregistrate la Primăria Municipiului Brad
- verificării gestiunilor de materiale existente prin analiza concordanţei dintre situaţia din contabilitate şi situaţia gestiunilor întocmind balanţele de stocuri pe gestiuni,
- ţinerii evidenţei lucrărilor nefinalizate prin înregistrarea facturilor de materiale pe contul 307 - materiale date în prelucrare în instituţie;
17. Urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale privind contabilitatea de gestiune ;
18. Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de către Primarul Municipiului Brad