Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Administrator public

« înapoi

Competenţa managerială:

1. Organizează, coordonează şi gestionează activitatea instituţiei;
2. Estimează, asigură şi gestionează resursele umane, financiare, tehnice şi/sau materiale;
3. Evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
4. Formulează politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
5. Elaborează planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
6. Monitorizează şi evaluează implementarea, după caz, de politici, strategii, programe;
7. Orice alte competente specifice instituţiei şi postului, în limitele legii.


Atribuţii:

1. Îndeplineşte atribuţii de coordonare delegate de către primar în baza contractului de management, privind: aparatul de specialitate al primarului, unul sau mai multe compartimente funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
2. Îndeplineşte atribuţii de coordonare ale serviciilor publice subordonate Consiliului local;
3. Îndeplineşte atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul local;
4. Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de către Primarul Municipiului Brad.