Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment expert pentru problemele romilor

« înapoi

1. Asigură identificarea,evaluarea şi selecţia problemelor cu care se confruntă membrii comunităţilor de romi şi comunitatea locală în general;
2. Identifică situaţiile de risc din comunitate, stabileşte categoriile de beneficiari cu probleme;
3. Asigură medierea, consilierea, îndrumarea membrilor comunităţii de romi şi pentru aceasta colaborează cu diverse instituţii, planifică activităţi legate de comunitate;
4. Monitorizează intervenţiile făcute în comunitate, în cadrul unei echipe disciplinare, pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte funcţionarea autorităţilor publice locale şi a comunităţii de romi. De aceea, expertul local pentru romi intervine atât în cadrul instituţional, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu diverse servicii specializate: de asistenţă socială, educative, locative, sănătate, igienă, medicale etc.
5. Asigură stimularea participării etniei romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a societăţii;
6. Asigură condiţiile pentru garantarea de şanse egale pentru etnicii romi;
7. Asigură evaluarea principalelor nevoi ale comunităţii de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a acestora;
8. Asigură rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi;
9. Răspunde de conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de romi;
10. Asigură implicarea directă a etnicilor romi în programele de construire şi reabilitare a locuinţelor;
11. Concepe şi asigură implementarea programelor specifice de formare şi reconversie profesională pentru romi;
12. Întocmeşte evidentele privind familiile cu mai mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenţă;
13. Asigură implementarea programelor specifice de finanţare a unor activităţi generatoare de venit şi a micilor afaceri pentru familii şi comunităţi de romi;
14. Asigură iniţierea unor programe de educaţie juridică şi de prevenire a infracţionalităţii, în colaborare cu membrii etniei romilor şi a Poliţiei Române;
15. Asigură iniţierea programelor de încurajare a participării părinţilor romi la procesele educaţionale din şcoală şi din afara şcolii;
16. Are atribuţii pe linie de control intern conform prevederilor OMFP nr.946/2005
17. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
18. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
19. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
20. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad