Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment operare sistem informatic al registrului electoral

« înapoi

1. Asigură operarea în Registrul Electoral constituit la nivelul municipiului Brad;
2. Asigură gestionarea şi operarea bazei de date cu toate persoanele cu drept de vot din municipiul Brad ;
3. Asigură gestionarea delimitărilor secţiilor de votare din municipiul Brad împreună cu Secretarul municipiului Brad;
4. Asigură elaborarea cu acurateţe maximă a listelor electorale pentru persoanele cu drept de vot din municipiul Brad
5. Asigură securitatea datelor şi a accesului la informaţii;
6. Facilitează pentru Autoritatea Electorală Permanentă obţinerea de informaţii referitoare la: secţiile de votare, persoanele cu drept de vot arondate fiecărei secţii de votare, coordonatele geografice cadastrale ale secţiilor de votare;
7. Asigură generarea listelor de alegători per secţie şi per scrutin;
8. Asigură generarea pachetelor electorale;
9. Efectuează modificări în Portalul Registrului Electoral la aplicaţia „Gestiune alegători cu domiciliul în România", când este cazul, şi anume: modificări atribute negestionate de către DEPABD
10. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
11. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
12. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
13. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad