Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment implementare proiecte

« înapoi

1. Participă la iniţierea, redactarea, depunerea, coordonarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă în numele Consiliului local şi/sau în parteneriat cu alte instituţii, organizaţii sau asociaţii legal constituite, în vederea dezvoltării social-economice a municipiului Brad;
2. Participă la elaborarea, promovarea, implementarea şi monitorizarea Programelor Publice ale municipiului Brad, în domeniul regenerării urbane, infrastructura, spaţii publice şi zone verzi, competitivitate economică;
3. Monitorizează beneficiile materiale, sociale şi de negociere realizate prin implementarea proiectelor şi prezintă aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet);
4. Asigură documentarea şi elaborarea tuturor materialelor specifice necesare implementării şi realizării proiectelor;
5. Identifică necesităţile şi constrângerile care afectează comunitatea locală, grupurile "ţintă" pentru acestea şi resursele ce stau la dispoziţia comunităţii;
6. Colaborează cu entităţile autorităţilor care au atribuţii în domeniul implementării de proiecte cu finanţare externă (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia pentru Dezvoltare Regională);
7. Asigură elaborarea, promovarea, implementarea şi monitorizarea Proiectelor specifice politicilor şi programelor publice specifice activităţii proprii la nivelul municipiului Brad;
8. Participă la elaborarea şi promovarea documentelor necesare punerii în valoare a oportunităţilor de finanţare externă, în raport cu politicile, programele şi proiectele publice specifice activităţii proprii, dezvoltate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
9. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
10. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
11. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad