Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că în data de 31 iulie 2015, ora 11.00, în sala „Agora" a Casei de Cultură Brad, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu" unui tronson din strada ,,Spitalului" din municipiul Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat atât la sediul Primăriei municipiului Brad, cât şi în format electronic pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro.

PÂNĂ LA DATA DE 31 IULIE 2015, ORA 10.00 SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD, LA COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, SUGESTII, PROPUNERI, OPINII REFERITOARE LA ACEST PROIECT DE HOTĂRÂRE.

 

 

Brad,
20 iulie 2015

Minuta şedinţei publice.

Raportul la proiectul de hotărâre.

Brad, 10 august 2015