Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dezbateri publice 2015

Dezbatere publică din 23 noiembrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului EXTINDERE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 BRAD" - proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 16 noiembrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2015 - proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 2 noiembrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. - proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu precum şi a proiectului de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016 - proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 20 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de teren, proprietatea publică a Municipiului Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 14 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO - 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA" , proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2016, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de 3.306 mp. teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren situat în Brad, strada Republicii, adiacent blocului 1, judeţul Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad pentru anul 2016, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
detalii...
 
Dezbatere publică din 5 octombrie 2015
 
DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial, proprietate privată a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, judeţul Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
Dezbatere publică din 7 septembrie 2015
 
DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de incintă pentru construirea şi funcţionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări a unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 79, jud. Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
 

 
Dezbatere publică din 7 septembrie 2015
 
DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
 

 
Dezbatere publică din 7 septembrie 2015
 
DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ BRAD", proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu. 
 
 

 
Dezbatere publică din 7 septembrie 2015
 
DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
 

 
Dezbatere publică din 7 septembrie 2015
 
DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de otganizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu. 
 
 

Dezbatere publică din 25 august 2015
 
DEZBATERE PUBLICa a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Salubrizare din Judetul Hunedoara
 
 

 
Dezbatere publică din 31 iulie 2015
 
DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico - Economice pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL EROILOR" din Parcul Central, municipiul Brad, judeţul Hunedoara, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
 
 

Dezbatere publică din 31 iulie 2015


DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu" unui tronson din strada ,,Spitalului" din municipiul Brad, proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

detalii... 

 


Dezbatere publică din 16 aprilie 2015

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe anul 2015

detalii...


Dezbatere publică din 2 martie 2015

ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2015 

detalii..


Dezbatere publică din 11 februarie 2015

DEZBATERE PUBLICA a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 

detalii...