Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dezbateri publice 2016

Dezbatere publică din 28 decembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad


detalii...


 

Dezbatere publică din 20 decembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre
1.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2017 din Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public
de Asistenţă Socială pentru anul 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2017- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 19 decembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 pe raza Municipiului Brad

detalii...


 

Dezbatere publică din 15 decembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
- privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.;
- privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2017- iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
- pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2017 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017


detalii...


 

Dezbatere publică din 28 noiembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a privind participarea Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.


detalii...


Dezbatere publică din 25 noiembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


 

Dezbatere publică din 11 noiembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 31 octombrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului prealabil de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.437/2015 „ POD PESTE VALEA LUNCOIULUI" - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


 

Dezbatere publică din 27 octombrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 14 octombrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini pe domeniul public sau privat din Municipiul Brad

detalii...


 

Dezbatere publică din 27 septembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini pe domeniul public sau privat din Municipiul Brad

detalii...

 

Dezbatere publică din 1 septembrie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi Asociaţia non-profit „L&C Consulting"

detalii...


Dezbatere publică din 30 august 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectulor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului " POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD" şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă - iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţa si Obor- iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.


detalii...


Dezbatere publică din 29 august 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

detalii...
Dezbatere publică din 16 august 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6 - Piaţa Agroalimentară
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren situat în Brad, pe strada Libertăţii - în zona Parcului

detalii...

Dezbatere publică din 22 iulie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire blocuri de locuinţe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire, loc de joacă pentru copii, alei carosabile şi pietonale, parcări şi zone verzi amenajate" în Brad, zona str. Dacilor şi Aleea Privighetorilor;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI BRAD

detalii...
Dezbatere publică din 12 iulie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre: privind completarea H.C.L.95/2016 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia şi proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ " din municipiul BRAD, judeţul Hunedoara

detalii...
Dezbatere publică din 14 iunie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre: privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad şi privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad.

detalii...

Dezbatere publică din 24 mai 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 17 mai 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 /2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL" BRAD", modificată prin H.C.L. nr. 66/2015, H.C.L. nr. 97/2015 şi prin H.C.L nr. 147/2015
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 148/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 98/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală la clădirea cinematograf Zarandul Brad", Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere - iniţiate de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

detalii...


 

Dezbatere publică din 16 mai 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul "CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE" BRAD

detalii...


Dezbatere publică din 8 aprilie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TERMICA BRAD S.A.

detalii...


Dezbatere publică din 25 martie 2016

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public şi privat în Municipiul Brad şi modalitatea de încasare a taxelor aferente

detalii...


Dezbatere publică din 21 martie 2016

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2016

detalii...


Dezbatere publică din 8 martie 2016

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre: privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia Proprietarilor de Terenuri „Valea Crişului"

detalii...


 

Dezbatere publică din 26 februarie 2016

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad - reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă şi a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior privind exploatarea
3. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad,

detalii...


Dezbatere publică din 16 februarie 2016

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia pentru Patrimoniu Activ - PACT.

detalii...Dezbatere publică din 12 februarie 2016

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2016.

detalii...


 

 

Dezbatere publică din 10 februarie 2016

Dezbatere publica a următoarelor proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. şi proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016.

detalii...


 

Dezbatere publică din 8 februarie 2016

Dezbatere publica privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Municipal Brad.

detalii...


 

Dezbatere publică din 27 ianuarie 2016

Dezbatere publica privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

detalii...


Dezbatere publică din 25 ianuarie 2016

Dezbatere publica privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.

detalii...


 

Dezbatere publică din 22 ianuarie 2016

DEZBATEREA PUBLICĂ a următoarelor proiecte de hotărâre:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad,
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei şi a modelului de cerere - declarație pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionați la art.3 alin. (1) lit. h) ale Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare,
3.Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Brad,
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale,
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2016,
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate "CANTINA DE AJUTOR SOCIAL" Brad - proiecte de hotărâre iniţiate de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

detalii...


 

Dezbatere publică din 19 ianuarie 2016

Dezbatere publică privind BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 şi CONTUL EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2015.

detalii...