Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dezbateri publice 2017

Dezbatere publică din 17 iulie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 10 iulie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 30 iunie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:
1. proiect de hotărâre privind trecerea unei cantități de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum și exploatarea și valorificarea acesteia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 6 iunie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI-a - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 6 iunie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica"- Ediţia a XVIII-a - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 19 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 15 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale" în Brad, sat Țărățel, fn, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 8 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

detalii...


Dezbatere publică din 4 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017-Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 6 aprilie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 27 martie 2017

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

detalii...


Dezbatere publică din 18 martie 2017

DEZBATERE PUBLICĂ a BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL MUNICIPIULUI BRAD BRAD

detalii...


Dezbatere publică din 7 martie 2017

DEZBATERE PUBLICĂ a BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

detalii...


Dezbatere publică din 27 februarie 2017 DEZBATERE PUBLICĂ a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare destinație apartament în spațiu, birouri și realizare alee de acces din trotuar " în Brad, str. General V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2, parter, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA

detalii...


Dezbatere publică din 24 februarie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad


detalii...


Dezbatere publică din 26 ianuarie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare 11.354/22.02.2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii" - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...