Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dezbateri publice 2017

Dezbatere publică din 22 decembrie 2017

1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 134,00 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 29 noiembrie 2017

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2018 din Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 27 noiembrie 2017

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 36 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


 

Dezbatere publică din 22 noiembrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată pentru vânzarea imobilului situat în Municipiul Brad, str. Dacilor, FN, Județul Hunedoara, înscris în CF: 60599 (CF vechi 95/1N) Brad, nr. cadastral 2619/4
- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 pe raza Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 13 noiembrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 2 noiembrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Ansamblului Folcloric „Doina Crișului" Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


 

Dezbatere publică din 26 octombrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

detalii...


Dezbatere publică din 16 octombrie 2017 DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:

 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ casă de vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă septică, împrejmuire" în municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

detalii...

 

Dezbatere publică din 11 octombrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea unei poziții din inventarul domeniului privat al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

detalii...


 

Dezbatere publică din 2 octombrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a: proiectului de hotărâre privind privind închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza - Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român

detalii...


Dezbatere publică din 28 septembrie 2017 DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:

 

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de achiziție publică de servicii prin procedura simplificată pentru Serviciul Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

detalii...

Dezbatere publică din 27 septembrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017- iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile
şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2018- iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

detalii...
Dezbatere publică din 7 septembrie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Eficientizare Energetică a Municipiului Brad 2017-2024 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Brad 2017-2020- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...
Dezbatere publică din 31 august 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectelor de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricții a vitezei de deplasare a autovehiculelor la intersecția străzii Vânătorilor cu strada Decebal - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind realizarea unor treceri de pietoni în Cartierul Micro 1 din municipiul Brad, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...

Dezbatere publică din 21 august 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ extinderea și amenajarea construcției existente în sala de evenimente" în Brad, str. Lunca , nr. 25, județul Hunedoara

detalii...
Dezbatere publică din 7 august 2017 DEZBATEREA PUBLICĂ a:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „schimbare destinație apartament în spațiu, coafor și realizare alee de acces" în Brad, str. 1 Iunie, Bl. B9, sc. 2, ap. 14, parter, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...

Dezbatere publică din 31 iulie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:

1. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea pe funcții, grade/trepte profesionale, gradații corespunzătoare vechimii în muncă și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 17 iulie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 10 iulie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 30 iunie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:
1. proiect de hotărâre privind trecerea unei cantități de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum și exploatarea și valorificarea acesteia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...


Dezbatere publică din 6 iunie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI-a - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 6 iunie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica"- Ediţia a XVIII-a - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 19 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 15 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale" în Brad, sat Țărățel, fn, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 8 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

detalii...


Dezbatere publică din 4 mai 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017-Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 6 aprilie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 27 martie 2017

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

detalii...


Dezbatere publică din 18 martie 2017

DEZBATERE PUBLICĂ a BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL MUNICIPIULUI BRAD BRAD

detalii...


Dezbatere publică din 7 martie 2017

DEZBATERE PUBLICĂ a BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

detalii...


Dezbatere publică din 27 februarie 2017 DEZBATERE PUBLICĂ a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare destinație apartament în spațiu, birouri și realizare alee de acces din trotuar " în Brad, str. General V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2, parter, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA

detalii...


Dezbatere publică din 24 februarie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad


detalii...


Dezbatere publică din 26 ianuarie 2017

DEZBATEREA PUBLICĂ a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare 11.354/22.02.2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii" - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.


detalii...