Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Administratie publica locala

Index acte necesare

Acte necesare pentru:

Întocmirea dosarului de ajutor social

Curatelă

Tutela persoanei pusă sub interdicţie

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

CERTIFICAT FISCAL-Administraţia financiară Brad

ADEVERINŢĂ de la A.J.O.F.M.-Punct de lucru Brad

ADEVERINŢĂ cu poziţia din Registrul Agricol – Primăria municipiului Brad

ADEVERINŢĂ de la şcoală dacă minorul are bursă şi cuantumul

ADEVERINŢĂ cu alte venituri

Copie xerox după B.I. sau C.I.

Copie xerox după:

- certificat de naştere

- certificat de căsătorie

- sentinţă de divorţ

- sentinţă de încredinţare minor

Declaraţie notarială din care să rezulte că nu stă în concubinaj şi că nu realizează alte venituri.

sus

CURATELĂ

CERERE de instituire şi numire curator

DECLARAŢIA curatorului

COPII XEROX după actele de stare civilă:

- certificat de naştere

- buletin de identitate sau carte de identitate

- certificat de deces al mamei sau tatălui minorului

COPII XEROX după acte de proprietate pentru imobil-extras de carte funciară

COPII XEROX după actele de proprietate a maşinii-certificat de înmatriculare

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ că persoana se află internată în spital sau este imobilizată la pat

sus

TUTELA PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICŢIE

CERERE instituire tutelă şi numire tutore

SENTINŢĂ JUDECĂTOREASCĂă de punere sub interdicţie definitivă şi irevocabilă

DECLARAŢIE a tutorelui

COPII XEROX după acte de stare civilă

sus