Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment autoritate tutelara - acte necesare

Index acte necesare

Acte necesare pentru:

Curatelă

Tutela persoanei pusă sub interdicţie

 

CURATELĂ

CERERE de instituire şi numire curator

DECLARAŢIA curatorului

COPII XEROX după actele de stare civilă:

- certificat de naştere

- buletin de identitate sau carte de identitate

- certificat de deces al mamei sau tatălui minorului

COPII XEROX după acte de proprietate pentru imobil-extras de carte funciară

COPII XEROX după actele de proprietate a maşinii-certificat de înmatriculare

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ că persoana se află internată în spital sau este imobilizată la pat

sus

TUTELA PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICŢIE

CERERE instituire tutelă şi numire tutore

SENTINŢĂ JUDECĂTOREASCĂă de punere sub interdicţie definitivă şi irevocabilă

DECLARAŢIE a tutorelui

COPII XEROX după acte de stare civilă

sus