Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dezbateri publice 2018

Dezbatere publică din 29 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 25 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea MAI -IPJ Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 19 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA" - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 8 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 3 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru trecerea unei cantități de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum și exploatarea și valorificarea acesteia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...