Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Dezbateri publice 2018

Dezbatere publică din 18 decembrie 2018

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016;
2. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2019 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2019.

 detalii...


Dezbatere publică din 17 decembrie 2018

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara;
2. Proiectul de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia.

 detalii...


Dezbatere publică din 11 decembrie 2018

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2019 - inițiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 22 noiembrie 2018

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea imobilelor - construcții și/sau terenuri aflate în domeniul public și/sau privat al Municipiului Brad, județul Hunedoara - inițiat de Primarul Municipiului Brad

detalii...


Dezbatere publică din 5 octombrie 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (locuințe ANL) - inițiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 11 septembrie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2018-2019 - inițiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 3 septembrie 2018

1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad, județul Hunedoara

detalii...


Dezbatere publică din 6 august 2018

1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI REALIZARE ALEE DE ACCES DIN TROTUAR", municipiul Brad, strada Gen. V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara.

detalii...


Dezbatere publică din 24 iulie 2018

1. Proiectului de hotărâre privind acordarea de premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de învățământ, precum și sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale.
2. Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de „ARENA CENTENAR" terenului de sport cu gazon sintetic situat în Municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara.
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale" în Brad, sat Țărățel, fn, județul Hunedoara

detalii...


Dezbatere publică din 21 iunie 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL" municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.15, județul Hunedoara.

detalii...


 

Dezbatere publică din 18 iunie 2018

1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp. situat în Municipiului Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto;
2. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediția a XVII-a;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internațional de Folclor pentru Tineret „Carpatica Deva" - Ediția a XIX-a.

detalii...


Dezbatere publică din 4 mai 2018

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2018 - Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2018.

detalii...


Dezbatere publică din 16 martie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind emiterea autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 27 februarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TERMICA BRAD S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 19 februarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Brad pe anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 15 februarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, f.n. C.F. 66788, Jud. Hunedoara" - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 12 februarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de activități în folosul comunității - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 5 februarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare" al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 2 februarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018

detalii...


Dezbatere publică din 31 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2018 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 29 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 25 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea MAI -IPJ Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 19 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA" - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 8 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...


Dezbatere publică din 3 ianuarie 2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru trecerea unei cantități de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum și exploatarea și valorificarea acesteia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

detalii...