Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2019 - semestrul I

Index hotărâri  

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2019 - privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2018 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.2/2019 - privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.3/2019 - privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.4/2019 - privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2019

Hotărârea nr.5/2019 - privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2018

Hotărârea nr.6/2019 - privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor -Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.7/2019 - privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.8/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 5 din blocul ANL 2010, scara A, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.9/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 1 din blocul ANL 2003, corp A, parter, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.10/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 34 din blocul ANL 2003, corp C, parter, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.11/2019 - privind repartizarea locuinței nr. 35, scara 2, etaj II din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.12/2019 - privind aprobarea schimbului de locuinţe din Blocul 105 G din Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, județul Hunedoara între titularii contractelor de locațiune nr. 16045/15.06.2018 și nr. 32486/20.12.2018

Hotărârea nr.13/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.14/2019 - privind aderarea Municipiului Brad la Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră"

Hotărârea nr.15/2019 - privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Februarie

Hotărârea nr.16/2019 - privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750" MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2018

Hotărârea nr.17/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2015 privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico - Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750" MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017

Hotărârea nr.18/2019 - privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.19/2019 - privind validarea mandatului unui consilier local

Hotărârea nr.20/2019 - privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.21/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.22/2019 - privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 2019 - 2020

Hotărârea nr.23/2019 - privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara

Hotărârea nr.24/2019 - privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad

Hotărârea nr.25/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.26/2019 - privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente Municipiului Brad, la sediul Primăriei Municipiului Brad precum și în incinta tuturor instituțiilor și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.27/2019 - privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în Municipiul Brad

Hotărârea nr.28/2019 - privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad

Hotărârea nr.29/2019 - pentru abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale

Hotărârea nr.30/2019 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.31/2019 - privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad