Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2019 - trimestrul III

Index hotărâri  

Iulie

Hotărârea nr.92/2019 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.93/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.94/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.95/2019 - privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal „Aurul" Brad

Hotărârea nr.96/2019 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE", municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22C, județul Hunedoara

Hotărârea nr.97/2019 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE", municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul Hunedoara

Hotărârea nr.98/2019 - pentru modificarea Anexei nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brad" , însușită prin H.C.L. nr. 87/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestată prin H.G. nr. 1352/2001 cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr.99/2019 - privind realizarea unei treceri pentru pietoni pe strada Minerilor la intersecția cu bulevardul Republicii în municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.100/2019 - pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.101/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.102/2019 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA"

Hotărârea nr.103/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.104/2019 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „REPARAȚIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL" BRAD", obiect REȚELE EXTERIOARE APĂ - CANAL

Hotărârea nr.105/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2019 privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr.106/2019 - privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 48, etaj II, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Marc Dorel

Hotărârea nr.107/2019 - privind repartizarea locuinței nr. 20, parter, din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.108/2019 - privind repartizarea locuinței nr. 21, parter, din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2,
judeţul Hunedoara

August

Hotărârea nr.109/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.110/2019 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.111/2019 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Municipal Brad

Hotărârea nr.112/2019 - privind acordarea unor premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale

Hotărârea nr.113/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.114/2019 - privind anularea creanțelor fiscale datorate de către persoane juridice radiate

Hotărârea nr.115/2019 - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de "administrator de condominii" 

Hotărârea nr.116/2019 - privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat actualului chiriaş, domnul Găman Nicolae

Hotărârea nr.117/2019 - privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat actualului chiriaş, doamna Vesa Marinela

Hotărârea nr.118/2019 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2019 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE", municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22C, județul Hunedoara

Hotărârea nr.119/2019 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2019 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE", municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul Hunedoara

Hotărârea nr.120/2019 - privind repartizarea locuinței nr. 13, parter, din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.121/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2019 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Septembrie

Hotărârea nr.122/2019 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 2/2005 privind darea în folosință gratuită Protopopiatului Brad a unei parcele de teren pentru construirea unei biserici ortodoxe în cartierul Micro 1 din municipiul Brad

Hotărârea nr.123/2019 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.124/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.125/2019 - privind transmiterea sectorului de drum național (DN 74) cuprins între km 0 + 000 și km 4 + 460 precum și a terenului aferent, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Ministerului Transporturilor

Hotărârea nr.126/2019 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 33/2019 privind aprobarea înființării unui post temporar înafara organigramei

Hotărârea nr.127/2019 - pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad

Hotărârea nr.128/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.129/2019 - privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de reparații executate la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, numărul 6, județul Hunedoara

Hotărârea nr.130/2019 - privind indexarea chiriilor, redevențelor și taxelor de bază pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad

Hotărârea nr.131/2019 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad

Hotărârea nr.132/2019 - privind repartizarea locuinței nr. 53 din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.133/2019 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2019 și respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2019

Hotărârea nr.134/2019 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.135/2019 - privind dezmembrarea, în două, a unui imobil teren și trecerea unuia dintre acestea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brad

Hotărârea nr.136/2019 - privind achitarea debitelor datorate S.C. APA PROD S.A. de către foști chiriași decedați

Hotărârea nr.137/2019 - privind aprobarea achiziționării directe a unor servicii pentru prestarea activității privind "măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice" în municipiul Brad, județul Hunedoara