Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2019 - trimestrul IV

Index hotărâri  

Octombrie

Hotărârea nr.138/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.139/2019 - privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2019

Hotărârea nr.140/2019 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate - Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici - actualizați și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.141/2019 - privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții

Hotărârea nr.142/2019 - privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului public de salubrizare - activitatea de "curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț" în municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.143/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.144/2019 - privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „REABILITARE DN 74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.145/2019 - privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții

Hotărârea nr.146/2019 - privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad

Hotărârea nr.147/2019 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.148/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.149/2019 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.150/2019 - privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora

Hotărârea nr.151/2019 - privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2019 - 2020

Hotărârea nr.152/2019 - privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de reparații executate la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, numărul 6, județul Hunedoara

Hotărârea nr.153/2019 - privind acordarea unei diplome și a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani domnului DOBÎRCĂU PETRU

Hotărârea nr.154/2019 - privind preluarea Contractului de închiriere nr. 6/1998 de către BANCA COOPERATISTĂ ,,JIUL" TÂRGU JIU

Hotărârea nr.155/2019 - privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială

Hotărârea nr.156/2019 - privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 18, etaj IV, din Blocul 60, scara C de pe strada Victoriei din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Kiragoș Vintilă

Hotărârea nr.157/2019 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE 19-25, MUNICIPIUL BRAD,

Hotărârea nr.158/2019 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJAREA STRĂZILOR PRIMAR IOAN BOCĂESCU ȘI NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.159/2019 - pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate - Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici - actualizați și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.160/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.161/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare