Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartimentul informatic

« înapoi  

 

1. Asigură informatizarea şi conducerea computerizată a tuturor activităţilor pretabile pentru prelucrare pe calculator ce revin autorităţilor publice locale ;
2. Asigură întreţinerea şi administrarea aplicaţiilor informatice aflate în exploatare ;
3. Asigură luarea măsurilor imediate pentru remedierea defecţiunilor apărute în sistemul informatic din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad ;
4. Monitorizează evenimentele de pe reţea şi a resurselor ;
5. Răspunde de elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a sistemului informatic ;
6. Realizează şi implementează planul de back - up şi asigură existenţa salvărilor documentelor ;
7. Întreţine şi actualizează pagina de WEB a Primăriei Municipiului Brad ;
8. Asigură asistenţă în cazul actualizării programului legislativ ;
9. Elaborează şi actualizează proceduri privind sistemul informaţional şi securitatea acestora ;
10. Elaborează Planul de recuperare a datelor în caz de dezastru ;
11. Execută analiza şi programarea pe calculator a lucrărilor de prognoză din cadrul compartimentului şi pentru unităţile subordonate şi prelucrează informaţiile primare preluate ;
12. Prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţa de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor necesare;
13. Coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
14. Pe linia administrării reţelei:
- răspunde de planificarea, achiziţionarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei
- supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităţi suficiente pentru aplicaţii noi
- instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, drepturile de acces în reţea
15. Acordă asistenţă salariaţilor pe linia ridicării nivelului de cunoştinţe privind operarea pe calculator;
16. Coordonează, din punct de vedere informaţional, activităţile în care este implicată Primăria Brad, asigurând necesarul de echipament de calcul, personal şi soft specializat;
17. Coordonează şi participă direct la realizarea machetelor cu conţinut grafic deosebit( diplome, antet, reclame, anunţuri, hărţi tematice etc.) cât şi a acelor documente complexe care necesită cunoştinţe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;
18. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
19. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
20. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare.
21. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
22. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
23. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.